Reforç dels serveis municipals per a la millora de l'espai públic

S'ha incrementat la freqüència de les neteges amb aigua a pressió i la neteja de contenidors a tota la ciutat. S'han desbrossat els solars municipals i altres espais de domini públic per evitar incendis. Al mateix temps es treballa en el control de plagues per garantir el millor confort de la ciutadania.

L'Ajuntament ha vingut reforçant des del mes de juliol els diferents serveis municipals amb l'objectiu de millorar els espais públics durant la temporada estival i la recent Festa Major, tenint en compte la major afluència ciutadana Una de les accions clau és el reforç dels serveis de neteja que s'estendrà fins a finals d'octubre.

Una de les mesures per mantenir l'estat de neteja òptim de carrers i places és l’augment de les neteges amb aigua a pressió (els anomenats baldeos). També s’ha reforçat l'escombrat manual diari i l'escombrat mecànic intensiu setmanal. De dilluns a divendres, s'han doblat els serveis i també s'han duplicat durant el cap de setmana.

Els carrers estrets es netegen amb el mateix sistema d'aigua a pressió amb mànega, usant un vehicle de menors dimensions, tots els dies de la setmana incloent-hi els caps de setmana i festius.

Gràcies a aquest increment del nombre d’actuacions amb aigua a pressió s'ha millorat la freqüència de neteja a tota la ciutat, però especialment en els barris amb major densitat de població i en les vies d'ús més intensiu per part de la ciutadania.

Millores en la neteja de contenidors

S'ha augmentat la freqüència de la neteja interior i exterior dels contenidors. S'ha programat de forma quinzenal la neteja interior dels contenidors grisos, els anomenats de rebuig. Els contenidors de residus orgànics, de color marró, es netegen també amb més freqüència per les altes temperatures de l'estiu.

De forma complementària, el personal dels Plans d'Ocupació de l'empresa municipal Grameimpuls ha reforçat les tasques de neteja en llocs específics d'especial interès i/o dificultat per tal de millorar la neteja de les zones d'elevat ús més freqüentades per la població.

Desbrossament de solars

D'altra banda, cal destacar el funcionament dels serveis de desbrossament de solars municipals i altres espais de domini públic. Aquestes accions són especialment necessàries a l'estiu, ja que l'herba s'asseca i s'incrementa el risc d'incendi.

El desbrossament està externalitzat i es realitza també en coordinació amb els Plans d'Ocupació de Grameimpuls. Com a mínim cada solar rep un tractament a l'any i, en molts casos, es realitzen dues desbrossades anuals per espai.

Programa municipal de control de plagues

En el tram final de l'estiu es continua amb els treballs de mitigació de les plagues d'insectes en el sistema de clavegueram. En aquesta estació s'intensifiquen les tasques de desinfecció i desratització per garantir el millor confort de la ciutadania. Després d'una neteja prèvia amb aigua a pressió s'aplica al clavegueram un tractament contra els insectes, especialment adreçat a combatre les paneroles.