Recollida de polseres per al Rock Fest 2022

Les persones inscrites a l’acció solidària podran aconseguir les polseres d'accés al Rock Fest el mateix divendres, 1 de juliol.

Totes aquelles persones inscrites a la llista per a la jornada de divendres 1 de juliol del Rock Fest podran aconseguir les polseres que els permetran l’accés al festival el mateix divendres 1, a l’espai habilitat a tal efecte al Parc de Can Zam (carpa al costat de taquilles) a partir de les 11.00 h.

Es recomana dur a terme la gestió durant les primeres hores de lliurament per tal d'evitar després les aglomeracions.

És obligatori portar el DNI, passaport o certificat d’empadronament per identificar-se i acreditar la residència a Santa Coloma, haver agafat torn mitjançant el portal www.grameticket.cat o les entitats col·laboradores, i haver fet la inscripció a la llista i corresponent lliurament d'aliments al local del carrer Llorenç Serra, 49.

No es permetrà l’entrada d’aquelles persones no inscrites i que no puguin acreditar la seva residència a Santa Coloma mitjançant la presentació de la documentació esmentada. Les polseres s’entregaran i col·locaran únicament a les persones inscrites i no s’entregaran per a terceres persones.

Els i les acompanyants de menors d’edat hauran de complimentar i entregar un full de responsabilitat, descarregable al següent enllaç:

https://www.barcelonarockfest.com/wp-content/uploads/2022/06/Autorizacio%CC%81n-menores-Rock-Fest-2022.pdf