Primeres eleccions locals amb Llei de paritat

La Llei d’Igualtat, aprovada el passat 15 de març pel Congrés dels Diputats, obliga per primera vegada als partits i coalicions polítiques a presentar unes llistes paritàries, en les quals cap dels components ha de superar en gènere el seixanta per cent de la candidatura. Això inclou els trams de la mateixa llista, a on és obligatori que de cada cinc candidats tres siguin homes i dues dones, o viceversa. L’objectiu de l’aplicació de la Llei d’Igualtat en aquests comicis és afavorir la presència de les dones i equilibrar la seva participació en els governs locals.

A les eleccions d’aquest diumenge es presenten de manera oficial deu candidatures. El nombre de representants que tindrà cada candidatures al Consistori (el de Santa Coloma ha d’estar format per 27 persones, segons determina la llei pel nombre d’habitants del municipi) vindrà determinar per l’aplicació de la Llei d’Hondt.