Premi Extraordinari a la Transparència municipal

L'Ajuntament de Santa Coloma ha obtingut el segell Infoparticipa 2019 amb una puntuació del 100% i el Premi Extraordinari a la informació continuada del retiment de comptes, en especial a les Cartes de Serveis.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha distingit enguany la transparència dels webs de 122 ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb el Segell Infoparticipa, un guardó atorgat pel nou grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) d'aquesta universitat. A més de rebre un any més, l'Infoparticipa amb una puntuació del 100% d'indicadors positius, Santa Coloma de Gramenet ha rebut un premi extraordinari pel retiment de comptes sostingut per part de l'Ajuntament. Quan la situació sanitària ho permeti, el Segell Infoparticipa i aquest premi extrasordinari serà lliurat a les administracions distingides en un acte institucional.

El ComSET ha creat un premi extraordinari per destacar especialment els resultats assolits pels webs municipals en dues categories. D’una banda, el premi a l'eficàcia comunicativa distingeix els portals on la informació és particularment accessible, intel·ligible i llegible. D’altra banda, està el premi a la informació continuada del retiment de comptes: s'ha creat una categoria específica perquè es tracta d'un dels elements claus de la gestió pública eficaç i de la transparència informativa. En aquest cas, s'ha aplicat una discriminació positiva en sentit invers, tot afavorint els municipis amb més de 100.000 habitants que, per disposar de més recursos, són els que han de facilitar més eines i continguts per a un retiment de comptes continuat i basat en criteris d’intel·ligibilitat, transparència i bon govern. L'ajuntament guardonat en aquesta categoria ha estat el de Santa Coloma de Gramenet (119.215 habitants).

Segell Infoparticipa

A partir dels 48 indicadors establerts pel ComSET, basats en la Llei de Transparència del 2013, s'atorga el Segell Infoparticipa a les poblacions que obtenen més indicadors positius en funció de la seva població (exemple: en el cas de les localitats amb més de 50.000 habitants, s'exigeix un 95% d'indicadors positius i, en el cas dels municipis amb menys de 1.000 habitants, s'atorga a partir del 75% d'indicadors positius).

L'equip del ComSET ha constatat el fet que un 29% d'ajuntaments distingits estan presidits per una alcaldessa, un percentatge més gran que el del total de municipis de Catalunya amb dones al capdavant (23%): les alcaldesses, per tant, obtenen proporcionalment millors resultats de transparència.