Sol·licituds de preinscripció a les escoles bressol municipals

Preinscripció per al curs escolar 2019-2020

Del 13 al 24 de maig és el termini previst per a la preinscripció a les escoles bressol.

Pel que fa a les escoles bressol municipals, del 13 al 24 de maig és el termini previst per a la presentació de sol·licituds i documentació, preferentment a l’EBM escollida en primera opció, o a l’Oficina Municipal d’Escolarització -OME-.

Les jornades de portes obertes a les vuit escoles bressol municipals de Santa Coloma començaran el dijous 2 de maig.

És molt important anar a les jornades de portes obertes de les EBM per tal de poder visitar-les i veure-les per dins: espais, serveis que ofereixen...Podreu consultar, a l’equip educatiu de la Xarxa d’EBM i també a l’Oficina Municipal d’Escolarització -OME-, qualsevol dubte que tingueu sobre el període de preinscripció i matrícula i l’escolarització per al curs vinent.

Educació infantil, primària i secundària

Del 29 de març al 9 d’abril era el termini previst per a la presentació de sol·licituds de preinscripció en el segon cicle d’educació infantil, primària i secundària

El curs vinent, Santa Coloma tindrà el seu primer institut escola, que estarà situat a l’Escola Pallaresa. Per informar a les famílies d’aquest centre sobre tots aquells aspectes que comportarà el pas d’escola d’infantil i primària a institut escola, amb educació secundària, es farà una reunió la data de la qual s’establirà durant les properes setmanes.

Les famílies amb infants que iniciaran P3 i les famílies amb fills i filles que iniciaran l’educació secundària han rebut als seus domicilis uns desplegables amb tota la informació essencial de la preinscripció i les jornades de portes obertes dels centres, informació que es pot consultar també en aquest espai web.