Pacificació del trànsit al Centre

Nova zona restringida al trànsit a la confluència del carrer Major amb Rafael de Casanovas.

El 20 de desembre, coincidint amb l’inici de la campanya de Nadal, s’ha iniciat la Fase 0 de la pacificació del Centre amb la posada marxa de la zona restringida al trànsit a la confluència del carrer Major amb Rafael de Casanovas, amb afectació a la circulació de vehicles entre Jaume Gordi i Sant Carles.

Des del dilluns 20 en aquest tram només hi poden circular els vehicles autoritzats -residents i serveis- i es permet la càrrega i descàrrega només de 09:30 a 12h i de 14 a 16h. Bicicletes i vehicles de mobilitat personal queden exempts de les restriccions.