Obres del passeig Salzereda: reciclatge de material

A les obres de renovació del passeig de la Salzereda, entre els carrers de Pompeu Fabra i Mossén Jacint Verdaguer, s’està portant a terme un important treball de recuperació de material per afavorir la sostenibilitat.

Es tracta d’uns 5000 m3 de les demolicions del passeig que s’han traslladat al solar situat davant de la fàbrica de Cacaolat on diferents màquines i una trituradora han convertit aquest material de rebuig en balast i grava que s’han reutilizat en la mateixa obra.

L’objectiu és no portar aquest material de rebuig a l’abocador i no haver de traslladar balast i grava cap a les obres del passeig de la Salzereda des d’altres punts allunyats.

Recordem que a hores d’ara s’està realitzant la fase tres, de les quatre de que consta el projecte de renovació de la Salzereda, que afecta la part de la zona central amb l'enderroc de les grans i velles jardineres en desús i amb els treballs de cablejat dels serveis i el drenatge d’aquest espai. Posteriorment, es farà la urbanització de la zona central de passeig i la creació de les noves zones verdes.

Les obres es desenvolupen segons el calendari previst inicialment malgrat l'atur temporal en els treballs que es va haver de dur a terme a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. La previsió és que es pugui complir el termini de finalització, marcat a la primavera del 2021.