Noves places d’aparcament al Complex Oliveres

Gramepark ha iniciat el condicionament de la planta baixa del denominat Complex Oliveres per a destinar-ho a aparcament de vehicles privats.

Els més de 2.000 m2 de superfície que té l’aparcament, situat sota el camp de futbol, oferirà, en una primera fase, un total de 76 places de cotxe i 4 places de motocicleta.
Aquest aparcament dona resposta a la demanda dels veïns i veïnes del barri i als pares i mares que porten als seus fills i filles a les instal·lacions esportives.

Per un altre banda, la Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat definitivament la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per reconvertir la planta superior del Complex Oliveres en allotjaments dotacionals públics. Es destinaran a joves amb dificultats d’emancipació, a més d’estudiants i esportistes com a allotjament temporal.

La modificació consisteix en ampliar els usos permesos incorporant els d’habitatge dotacional. També s’aprofita el canvi per incorporar l’ús docent i reconèixer així l’escola bressol existent.