Campanya de pavimentació

Nova actuació municipal per garantir una mobilitat segura a Santa Coloma

L'Ajuntament renovarà el paviment d'onze carrers de la ciutat.

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dimarts el projecte d'obres de pavimentació de diversos carrers en aquest 2022, amb un pressupost d'execució de 399.987 € (IVA inclòs).

Per tal de garantir la màxima seguretat en la circulació dels vehicles es treballarà en 11 carrers de la ciutat: del Pi, Navarra, Galícia, Nàpols, Sicília, Milà i Fontanals, Flor i Cel, Mas Marí, Sant Andreu, Sardana, i Sant Joan.

Les feines a realitzar a les obres consisteixen bàsicament la demolició de la calçada actual, actuacions puntuals en embornals i tapes de serveis, l’estesa de la nova capa o capes d’aglomerat, la pintura de la senyalització horitzontal i modificació en alguns casos de la senyalització vertical.

La superfície total de les actuacions és de 9.353 m2.