Nous instruments per fomentar les bones pràctiques al comerç

L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya de sensibilització respecte a les bones pràctiques al comerç, dirigida específicament  a establiments regentats per ciutadans xinesos. Els eixos principals de la campanya són l’edició  i la distribució de la Guia  de bones pràctiques comercial –editada en versió trilingüe – i les visites d’un tècnic i un mediador municipals als 120 establiments d’aquestes característiques censats a la ciutat. La guia recull informació referent a horaris comercials, disciplina de mercat , aspectes relacionats amb la sanitat i la salut, així com informació sobre la tradició associativa del comerç de la ciutat i els beneficis i les avantatges que suposa estar integrat en l’associació Fondo Comerç.

Per la seva part, les visites del tècnic de comerç i el mediador tenen com a objectiu conèixer la problemàtica específica en cada cas i fomentar la seva integració activa a la normativa , així com els costums i les pràctiques locals.

Més enllà d’aspectes purament comercials, aquesta campanya municipal pretén aconseguir uns més grans nivells de convivència i de cohesió social, així com una visió més positiva i enriquidora del fenomen de la diversitat cultural.