Nou tram de carril bici a la Rambla del Fondo

El proper 8 de març s’iniciaran les obres d’implantació d’un nou tram de carril bici a la Rambla del Fondo. La durada estimada dels treballs serà de 2 mesos i es pretén donar continuïtat al carril bici existent al passeig Llorenç Serra que ja funciona a la ciutat des de juny de 2019.

Dins del programa ‘Bicivia Metropolitana’ impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Santa Coloma de Gramenet farà un pas més en l’objectiu de connectar la ciutat amb Badalona i Barcelona. La propera construcció del carril bici a la Rambla del Fondo vol continuar promovent la mobilitat ciclista i contribuir el canvi d’hàbits en la mobilitat quotidiana de la ciutadania, de manera que es pugui avançar en la lluita contra la contaminació atmosfèrica, la millora de la salut i la qualitat de vida urbana.

L’àmbit d’actuació dels treballs previstos comprèn la Rambla del Fondo fins al límit amb Badalona. S’inclou les obres a les voreres, de semaforització, senyalització horitzontal i vertical. Les afectacions d’aparcament i trànsit seran comunicades amb temps d’antelació a tot el veïnat.

A banda d'aquest carril bici, que serà bidireccional (circulació de bicicletes i patinets en ambdós sentits de la marxa) i segregat de la calçada destinada a la circulació del trànsit, també es transformarà la Rambla Sant Sebastià en una via de convivència (velocitat màxima limitada a 30 Km/h), de manera que a la mateixa sigui possible circular amb qualsevol mode de mobilitat (bicicleta, patinet, turisme, motocicleta, autobús, etc.) per la mateixa calçada, sense la necessitat d'habilitar una infraestructura diferenciada.

Amb aquestes dues actuacions, s'aconseguirà completar la Bicivia Metropolitana 5, que connecta la ciutat de Barcelona amb Santa Coloma de Gramenet i Badalona, ja que es donarà continuïtat al carril bici bidireccional segregat construït a l'eix Pont Vell - Passeig Llorenç Serra - Plaça de la Vila a través de tot el municipi (entre els límits dels termes municipals de Barcelona i  de Badalona).

Les obres s’iniciaran el 8 de març, tindran una durada aproximada de dos mesos i el pressupost d’execució previst és de 206.267,95€.

En paral.lel, durant el segon trimestre de 2021 està previst que estigui enllestit i en funcionament el tram de la Bicivia Metropolitana 8, que uneix la platja de Sant Adrià de Besòs amb Montcada i Reixac, passant per Santa Coloma -pel marge esquerre del riu Besòs- que s'està construint dins del projecte de Reforma del Passeig de la Salzereda Fase II (tram entre C/Pompeu Fabra i la Rotonda de Can Peixauet).

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, conjuntament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, treballa decididament en la promoció i l'impuls de la mobilitat sostenible, afavorint la mobilitat ciclista i a peu. L’execució de camins/vies ciclables està cofinançat per la Unió Europea i forma part del programa FEDER Catalunya.