Nou contracte per a les escales i rampes mecàniques

El contracte inclou el manteniment i neteja dels elements mecànics, que estan connectats a un centre de control 24 hores els 365 dies de l’any.

La Junta de Govern Local ha adjudicat el contracte de manteniment i neteja dels accessos mecànics instal·lats a la via pública dependents de l’Ajuntament per un valor de 3.122.199 euros (IVA inclòs).

Una de les novetats destacades d’aquest nou contracte de 4 anys que entrarà en vigor el mes d’agost és  la renovació de les cadenes de transmissió i la neteja i pintat dels esgraons que es farà durant el primer any de contracte a 12 elements mecànics, fet que permetrà reduir els sorolls en el funcionament i augmentar la fiabilitat.

El contracte inclou el manteniment i neteja dels elements mecànics que estan connectats a un centre de control 24 hores els 365 dies de l’any.

Actualment, Santa Coloma té 48 elements mecànics en marxa, 35 escales, 9 rampes mecàniques, 1 ascensor inclinat i 3 ascensors verticals. En els propers mesos, es posaran en marxa 2 escales mecàniques més, al carrer Bruc, al tram entre Juan Valentí Escalas i Mas Marí, i s’arribarà així als 50 accessos mecànics a la ciutat.