Més control de plagues a Santa Coloma

Davant de qualsevol dubte, consulta o queixa, la ciutadania es pot adreçar a les dependències de l’OIAC o al Servei de Medi Ambient i Protecció Animal de l’Ajuntament (pl. de l’Olimp, s/n), on s’atenen les incidències.

Amb l’arribada de la calor augmenta la presència d’insectes, paneroles i rossegadors que poden provocar molèsties a la ciutadania i, per tant, l’Ajuntament intensifica les accions del programa municipal de control de plagues per tal de garantir-ne el control, eliminació i desinfecció.

Parc Fluvial del Besòs

S’han iniciat els mostrejos i tractaments contra la presència de mosquits a l’entorn del Parc fluvial del Besòs. El tractament sobre les larves s’ha mostrat efectiu al llarg dels anys que s’ha estat efectuant.

Sorrals

Es fan analítiques i revisions a tots els sorrals de les escoles i a totes les places, parcs públics i espais canins de la ciutat. Si surt algun indici es realitza un tractament o fins i tot un canvi de la sorra.

Piscines municipals

L’Ajuntament encarrega una auditoria de les 5 piscines de la ciutat que tenen usos públics (Fondo, Can Zam, Raval, Torribera i CEE Josep Sol). Els resultats es traslladen a les concessionàries per si cal fer les correccions pertinents.

Fonts naturals

L’Ajuntament fa analítiques a les fonts naturals periurbanes sempre que tinguin aigua i ragin un mínim cabal (Bota, Sant Roc i Alzina) per comprovar l’estat de l’aigua. Aquestes fonts disposen d’aigua no tractada i d’origen natural.

Mosquit tigre

Per combatre’l, la prevenció és el millor mètode. S’han d’eliminar els llocs on puguin multiplicar-se les larves, mantenint els patis i balcons sense racons amb aigua estancada, que és on creixen. No és efectiu fumigar ni utilitzar insecticides.

Aus urbanes

L’ordenança municipal prohibeix donar-los menjar per evitar que amb les seves deposicions, o per contacte amb les potes, escampin paparres i altres insectes que poden picar o transmetre malalties

Davant de qualsevol dubte, consulta o queixa, la ciutadania es pot adreçar a les dependències de l’OIAC o al Servei de Medi Ambient  i Protecció Animal de l’Ajuntament (pl. de l’Olimp, s/n), on s’atenen les incidències. Aquest treball conjunt és imprescindible per aconseguir que la ciutat estigui lliure de plagues i més neta.