Manteniment i millora de la zona forestal de Torribera

Una actuació prioritària per disminuir el risc d'incendi forestal.

Han finalitzat els treballs forestals per retirar uns 200 pins pinyoners de Torribera, a la Serralada de Marina. La majoria d’aquests arbres ja estaven morts o molt afectats per la sequera i per l’escarabat comú del pi.

L’actuació que s’ha dut a terme per part de l’ADF La Serralada ha consistit en la tala dels arbres morts i l’extracció de la fusta morta i les restes generades. Així es descarta la caiguda dels arbres, es minimitza el risc d’incendi forestal, i disminueix la propagació de la plaga de l’escarabat per altres zones.

Aquestes intervencions es van acordar en una reunió entre el Consorci del Parc de la Serralada de Marina i l’Ajuntament, en què es va sol·licitar que des de la Generalitat i la Diputació de Barcelona -propietària de la finca de Torribera- es col·laborés econòmica i tècnicament per retirar els arbres secs de la zona.