Manteniment de l’escala mecànica de Juli Garreta

Forma part del nou contracte de manteniment i neteja dels accessos mecànics instal·lats a la via pública.

Ja torna a funcionar l’escala de Juli Garreta-2, un cop acabades les feines de renovació de les cadenes de transmissió, neteja a fons de l’estructura i pintat dels esgraons, fet que permetrà reduir els sorolls en el seu funcionament i augmentar-ne la fiabilitat.

Aquestes tasques de millora formen part del nou contracte de manteniment i neteja dels accessos mecànics instal·lats a la via pública que va entrar en vigor el passat 1 d’agost. L’Ajuntament ha prioritzat aquest escala per atendre a la demanda veïnal i en el decurs d’aquest proper hivern s’executaran més millores en una dotzena d’elements mecànics de la ciutat amb una inversió de gairebé 400.000 euros.