L'Ordenança de circulació de regularà l'ús dels vehicles de mobilitat personal

A la ciutat creix el nombre de persones que circulen amb bicicleta o patinet elèctric. L'ordenança actual s'amplia per millorar la seguretat viària i el transport sostenible.

El Ple municipal, que se celebrarà de forma telemàtica el proper dilluns 26 d'octubre, ha d'aprovar de manera inicial una ampliació en l'Ordenança de Circulació Vehicles i Vianants. L'objectiu és regular la mobilitat a la ciutat dels anomenats VMP, vehicles de mobilitat personal (bicicletes, patinets, cicles de més de dues rodes ...), però també millorar la seguretat viària, afavorir l'ús de modes de transport sostenibles, regulant la seva circulació pels espais adequats per a això, i assegurar la prioritat de vianants. Temes que tindrà en compte aquesta ordenança a partir d'ara.

Donada la realitat actual i les noves tendències en mobilitat urbana, amb la irrupció recent de noves maneres de mobilitat, com els anomenats VMP, així com pel creixement de l'ús de la bicicleta com a mode de transport quotidià en tot el territori metropolità, era necessari realitzar una modificació puntual de l'Ordenança de Circulació vigent, que data de l'any 2010.

Des de llavors, la mobilitat a Santa Coloma ha canviat, la circulació sostenible ha crescut de manera important, i encara s'espera que continuï creixent en els propers anys, impulsada per les propostes recollides en el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) aprovat en novembre de 2017. en aquest document ja es recull la sectorització de la ciutat en barris per a vianants o la necessitat d'ampliar l'abast de l'actual Ordenança per incloure tots els aspectes a regular que fan referència a la nova mobilitat.

Per aconseguir regular la realitat quotidiana de la mobilitat a la ciutat, s'ha modificat el redactat per incloure aspectes com la prioritat de vianants, la moderació de la velocitat dels vehicles de motor, la millora de la seguretat viària, la incorporació de les bicicletes i els VMP a la mobilitat urbana amb totes les garanties, la recuperació de l'espai públic per a la ciutadania en detriment dels vehicles a motor i la promoció dels modes de mobilitat sostenible, per citar algunes incorporacions.

La modificació de l'ordenança inclou la definició i regulació dels Barris per a Vianants (Barris per a Vianants) com a nou element d'estructura a nivell de mobilitat a la ciutat, que combinen la pacificació de el trànsit, la reducció de la circulació a l'interior de la xarxa veïnal, la millora de la qualitat de vida, la prioritat per als modes de mobilitat activa i la recuperació de l'espai públic per al veïnat i les relacions socials.

El canvi més important en l'Ordenança està en que amplia i desenvolupa la normativa anterior, a més de concretar amb major detall, la regulació de la circulació dels modes de mobilitat sostenible (bicicletes, cicles de més de dues rodes, VMP i altres dispositius sense motor) a la ciutat, ja que en l'ordenança vigent aquesta regulació és molt escarida i generalista, de el tot insuficient per regular la mobilitat de tots els nous modes de mobilitat sostenible que, cada dia, tenen una major importància en els desplaçaments urbans.

Consens metropolità

La modificació de la nova Ordenança Municipal de Circulació de Vehicles i Vianants es basa en un document de consens amb altres municipis que, al costat de Santa Coloma, formen l'àrea metropolitana. document treballat conjuntament, que posa les bases comunes de les futures ordenances municipals de Mobilitat dels ajuntaments. L'objectiu és facilitar la mobilitat entre els diferents municipis, amb unes ordenances municipals el més homogènies i similars possibles en els aspectes més essencials.

Aplicació per a mòbil de control de zones de càrrega i descàrrega

La setmana que donarà començament una prova pilot sobre un aplicatiu per a mòbil que permetrà el control i la gestió de 16 zones de càrrega i descàrrega. La prova es realitza en les avingudes de la Pallaresa, Francesc Macià i Santa Coloma i si l'experiència és positiva s'estendrà a altres zones de la ciutat. La instal·lació d'aquest aplicatiu es realitza en col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i ja funciona en alguns municipis.