L’Oficina Local d’Habitatge, en defensa del drets energètics de la ciutadania

Des de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), a través del Punt d’Assessorament Energètic (PAE), es continua donant servei a la ciutadania amb l’objectiu de defensar els seus drets energètics.

Es tracta d’un servei municipal adreçat a totes aquelles persones que tinguin dificultats per pagar les factures de la llum, el gas o l’aigua, que hagin patit talls en els subministraments, o simplement que vulguin informar-se sobre possibles descomptes
o bonificacions, saber si la tarifa que se’ls aplica a la factura és l’adequada, o tinguin qualsevol dubte o consulta relacionada amb els subministraments.

Des de l’1 de juny es va començar a aplicar la nova regulació de tarifes d’electricitat.
Des del Servei del PAE es recomana a la ciutadania posar especial atenció a com els hi afecta això a la factura i demanar informació, en cas necessari. Telèfon: 93 392 47 45 (extensió 3). Horari d’estiu: de dilluns a dijous de 9 a 15 h i els divendres de 9 a 14 h.