Llei de barris: l'Ajuntament presenta un nou projecte valorat en 20 milions d'euros

La Junta de Govern Local ha aprovat el denominat Projecte d'intervenció integral als barris centrals de Santa Coloma de Gramenet, que es presenta per al seu finançament a les ajudes establertes en la Llei de barris. Aquest projecte suposa una inversió de 20 milions d'euros, i es resoldrà en la convocatòria del pròxim mes de juliol.
Continua, doncs, l'esforç i la planificació municipal a favor de la cohesió econòmica, social i territorial dels barris colomencs.
De les 25 actuacions previstes, destaca especialment la rehabilitació dels edificis d'habitatge, concepte al qual es destinaran 4,72 milions d'euros, i permetrà continuar amb la política d'ajudes a la rehabilitació i a la instal·lació d'ascensors. Així, tota la ciutat es beneficiarà de les mateixes condicions i, concretament, pel que fa a les ajudes dels ascensors, els veïns en cap cas hauran de pagar més del 20% del seu cost.
Destacar, també, les inversions en dos equipaments. D'una banda, la nova Biblioteca del Fondo que es construirà en l'emplaçament de l'actual mercat, juntament amb una llar d'infants, un supermercat, un nou mercat i un aparcament. Per una altra, la reforma integral del Mercat Sagarra.
Després del referit a la serra d'en Mena, aquest és el segon projecte que es presenta la Llei de Barris. El pròxim ple municipal ho haurà de ratificar.