Les dones utilitzen Internet per a gestionar aspectes vinculats a la cura de la família, mentre que els homes se centren en l’oci

Són dades de l’Informe «Dades x Dones en el sector digital» de La CIBA, presentat durant la Jornada «DATA FEMINISM. Dades i economies emergents: reptes i oportunitats per a les dones».

Aquest dimarts 8, l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha presentat la Jornada «DATA FEMINISM. Dades i economies emergents: reptes i oportunitats per a les dones» que ha tingut lloc a La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, per tal d’impulsar i promoure el paper de les dones en la tecnologia de dades. Hi han assistit un centenar de persones, i ha comptat amb la participació de grans expertes i professionals del sector digital i de les TIC del món acadèmic, de la investigació i empresarial.

El sector digital i de les TIC és un motor econòmic i de transformació social cabdal– ha explicat l’alcaldessa – Malgrat això, les dones no estem presents tal com ens agradaria en aquest sector. Segons un estudi de Barcelona Digital Talent, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha 77.000 persones que treballen al sector digital i només el 26% dels i les professionals són dones”.

Les anàlisis fetes en relació amb l’abast de la crisi derivada de la pandèmia mostren una realitat paradoxal; per una banda, ha tingut un impacte positiu des del punt de vista de l’ocupació en el sector tecnològic i, per l’altra, ha agreujat les desigualtats ja existents, amb un increment de l’atur i una intensificació de la feminització de la precarietat. En aquest sentit, les oportunitats que ofereix el sector TIC en l’àmbit de l’ocupació de qualitat poden suposar una palanca per combatre aquesta realitat.

En aquest marc, des de La CiBA s’ha organitzat aquesta jornada amb l’objectiu de contribuir a generar una agenda feminista que permeti avançar en la incorporació dels drets de les dones a les tecnologies de dades. Aquest és un repte estratègic, ja que les dades i la seva gestió estan presents en la majoria de processos a la societat actual, al món empresarial, a les institucions i administracions públiques.

Aquesta jornada ens permet analitzar la situació de les dones al sector digital, per poder fonamentar les nostres polítiques públiques en una doble direcció; per una banda, per incrementar el nombre de nenes i joves en l’àmbit tecnològic i científic i, per l’altra, per aconseguir aliances publicoprivades amb el sector tecnològic per identificar quines són les seves necessitats, i poder fer un acompanyament formatiu i d’inserció laboral a les dones, amb l’objectiu de reduir la bretxa de gènere en aquest sector emergent, en el que actualment estan infrarepresentades”, ha conclòs l’alcaldessa.

Informe «Dades x Dones en el sector digital»

Durant la Jornada s’ha presentat l'informe «Dades x Dones en el sector digital», elaborat pel Women Data Lab de La CIBA, en el que s'han analitzat les desigualtats a què s'enfronten les dones al sector digital des de diverses perspectives: estudis, ocupació, lideratge i emprenedoria, i s’ha posat de manifest la necessitat de desplegar aliances publicoprivades per tal de superar-les.

L’estudi fa palès diferents tipus de bretxes digitals, “per usos”, “per competències”, i per ocupació. La segregació s’expressa de manera evident en l’ús que fan dones i homes d’internet: mentre les primeres l’utilitzen fonamentalment per a gestionar tots aquells aspectes vinculats a la cura de la família: salut, educació dels  fills i filles (Un 24% més que els homes), l’ús digital dels homes està adreçat principalment a l'oci.

Pel que fa a les persones ocupades en l’àmbit digital, s’observa una clara segregació entre dones i homes, i s’expressa tant en la selecció d’estudis, com posteriorment en el mercat laboral i l’ocupació. Per exemple, el percentatge que representen les dones entre el total de persones que presten serveis en el sector de Telecomunicacions se situa al voltant del 31%, 60 punts per sota dels homes. I en el cas del sector de Programació i serveis relacionats, se situa al voltant del 27%, 46 punts per sota dels homes.

Pel que fa al nivell d'habilitats digitals, es considera com la combinació d'activitats realitzades i coneixements informàtics. I en aquest cas, es parla de bretxa “per competències”, i constitueix en barrera per a la plena i efectiva incorporació de les dones a la societat de la informació. Del total de la població estudiada es mostra que un 56,82% de dones no té cap habilitat digital enfront del 43,18% dels homes.