Amb el suport del Programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona

L’enllumenat públic, més sostenible a Santa Coloma

La Junta de Govern ha adjudicat per 412.592 euros un nou contracte de subministrament i instal·lació de lluminàries.

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic en el marc del Programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses actuacions per a la reducció dels costos energètics locals.

Amb aquesta aportació econòmica, la Junta de Govern ha adjudicat per 412.592 euros (IVA inclòs) un nou contracte de subministrament i instal·lació de lluminàries de tecnologia LED, que renovarà uns 500 punts de llum a tota la ciutat, per millorar la seva eficiència i sostenibilitat, i adequar els nivells lumínics de l’enllumenat municipal a la normativa.

A més de l’estalvi i l’eficiència energètica i de la reducció d’emissions de CO2, s’assoliran altres millores com ara l’encesa immediata i un funcionament més versàtil amb dispositius de telegestió i regulació. Hi haurà també una millora en la uniformitat de la il·luminació, sense generar contaminació lumínica a l’entorn i protegir, així, la biodiversitat.

L’objectiu és iniciar els treballs de substitució de les lluminàries el més aviat possible per assolir aquest estalvi energètic i econòmic.