L'Eix Bruc i els nous equipaments són els pilars de la regeneració urbana que l'Ajuntament planeja en el Fondo

La Junta de Govern Local ha aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regiran el projecte de poliequipament del Fondo. Es tracta d'un nou edifici, de gran singularitat arquitectònica, que albergarà el mercat, una guarderia i una biblioteca pública. És un dels passos d'una intervenció estratègica, la reforma de l'Eix Bruc, que té com gran objectiu la regeneració social del barri.
L'empresa que finalment s'encarregui de les obres haurà de redactar el projecte, traslladar el mercat a una carpa i ubicar als paradistes. L'Ajuntament ha arribat a acords amb els afectats abans d'engegar tot aquest procés, de manera que el nou equipament, incloent el trasllat i la carpa està valorat en uns 20 milions d'euros, podria estar llest a finals del present mandat. El mercat anirà a la planta baixa del nou edifici i comptarà en la primera planta amb un supermercat complementari. A les plantes superiors s'allotjaran la guarderia i la biblioteca. 

Eix Bruc

El mercat forma part d'un ambiciós pla municipal, de gran transcendència social, conegut com a Eix Bruc. Des de l'any 1998 s'han portat a terme reformes al barri del Fondo gràcies a les ajudes de la Unió Europea (Urban i Fons de Cohesió). Ara es compta amb una nova subvenció, la Llei de Barris i les inversions que destina a aquesta zona. Una de les actuacions és el projecte de l'Eix Bruc, que convertirà al carrer del mateix nom en referent d'itineraris comercials i cívics. En aquest sentit, es portarà a terme la connexió del carrer de Valentí Escales amb Listz, extrem que permetrà la descongestió del carrer de Jacint Verdaguer i enllaçarà el barri amb Badalona. S'expropiaran 91 habitatges i es construiran altres 86 habitatges públics per a joves i una plaça de 1.388 m2, a més d'aparcaments i locals comercials. El cost previst és de 26 milions d'euros. Una altra operació és la que es portarà a terme en el passatge de Sant Pasqual, que permetrà la connexió del carrer del Bruc amb Circunval·lació. En aquest cas s'invertiran 20,8 milions, s'enderrocaran 78 habitatges i es construiran 88 habitatges públics per a joves i una plaça de 546 m2. Finalment, en el passatge de la Victòria, i a través d'acords amb REGESA, s'estan enderrocant antics habitatges per construir de nous. En aquest cas, s'obrirà el carrer a la circulació de vehicles, s'enderrocaran 44 habitatges i es construiran 60 en una operació que costarà 14,4 milions. En el Fondo conflueixen altres projectes de gran envergadura com la instal·lació d'escales mecàniques, la nova línia de metro o les campanyes municipals per a ajudes en la rehabilitació d'habitatges i instal·lació d'ascensors