L'eficàcia policial ha augmentat 4,9 punts durant l'any 2006

La Junta Local de Seguretat es va reunir dimarts passat, 27 de febrer per fer un balanç de l'estat de la seguretat ciutadana durant l'any 2006. Aquesta Junta, formada pels tinents d'alcalde de Serveis Personals i de Seguretat Ciutadana, l'inspector en cap dels mossos d'Esquadra a Santa Coloma, l'intendent major de la Policia Local i l'Inspector en cap del Cos Nacional de Policia a Santa Coloma, va repassar les diferents dades sobre la seguretat, així com la seva evolució i va fer també la corresponent anàlisi comparativa amb les dades reflectides en la mitjana de Catalunya. Aquests són els més significatius:

Dades de seguretat

  • Enquesta de victimització. L'índex de victimització a Santa Coloma durant l'any 2006 va ser de 15,1%. Durant el mateix període, l'índex de victimització mitjana de l'àrea metropolitana va ser de 17,7%, fet que suposa que la nostra ciutat té un índex de victimització 2,5 punts inferior a la mitjana dels municipis que componen l'entorn de Barcelona.
  • Delictes denunciats. Els delictes denunciats a la ciutat han baixat un 6,7% amb relació a l'any anterior. L'índex de delictes denunciats és de 45,1 per cada 1.000 habitants. L'índex de delictes denunciats a Catalunya, és de 61,6 per cada 1.000 habitants. Santa Coloma té, per tant, un índex de delictes inferior en 16 punts a la mitjana de Catalunya.
  • Eficàcia. El percentatge de delictes resolts a la ciutat és del 44,6%. L'eficàcia ha augmentat, respecte a l'any anterior, en un 4,9%. Aquestes xifres han estat possibles gràcies al treball coordinat i al bon entesa entre els diferents cossos policials que treballen en la nostra ciutat.


Dades d’accidentabilitat

  • Accidents de trànsit. En l'any 2006 es van produir 260 accidents de trànsit a la ciutat. Respecte a l'any anterior s'ha registrat una disminució de l'accidentabilitat del 9,4%.
  • Accidentabilitat mitjana. L'índex d'accidents a Santa Coloma és de 21,6 per cada 10.000 habitants. A Catalunya, aquest percentatge és de 30 accidents, el que indica que la nostra ciutat està 8,4 punts per sota de la mitja catalana en aquest àmbit.


Dades de policia administrativa

  • Estrangers en situació irregular. En 2006 el Cos Nacional de Policia va tramitar 924 propostes d'expulsió d'estrangers que es trobaven a la ciutat en situació irregular al país.
  • Controls de locals. L'any passat es van inspeccionar 214 locals i es van precintar altres 90 per diverses infraccions.
  • Trànsit. En l'any 2006 es va prohibir el pas de camions de gran tonatge per tota la ciutat. Per fer complir aquesta prohibició es van controlar 1.605 vehicles d'aquest tipus i es van tramitar 498 denúncies