L’Ajuntament treballa durant el període estiuenc per aconseguir una ciutat més confortable

Les urbanitzacions de Sants i Prat de la Riba destaquen en un estiu amb diverses actuacions de millora a la ciutat. Els serveis municipals posen a punt els equipaments educatius i esportius per a l’inici de les activitats al setembre.

Obres d'urbanització a Prat de la Riba

Aquest dilluns 11 de juliol ha començat una nova campanya municipal de millora i reparació de les calçades de la ciutat. S'executen treballs de reparació de petites deficiències al paviment a més de 30 punts del nostre municipi per tal de facilitar l’accessibilitat i la seguretat. És una de les accions que s’executen durant l’estiu a la ciutat en el marc d’un conjunt de millores de carrers, places i equipaments públics.

Urbanitzacions dels carrers Prat de la Riba i Sants

Un cop finalitzats els treballs de pavimentació del carrer Menorca, que han permès millorar tant la mobilitat de les persones vianants com la seguretat viària en aquesta zona del barri de Can Franquesa, l’Ajuntament reurbanitza ara els carrers Prat de la Riba i Sants.

La renovació de Prat de la Riba té com a objectiu reduir la velocitat de pas dels vehicles i reordenar l’aparcament i els serveis de la zona. Se soterren les línies aèries dels subministraments, es renova el mobiliari urbà, es repara el clavegueram, i es reubiquen contenidors.

El projecte d’urbanització de carrer de Sants inclou la pavimentació de tot el carrer, en total 4.600 m2; unes voreres més amples i accessibles; la renovació de la xarxa de sanejament i d’enllumenat; el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i telecomunicacions, amb la consegüent eliminació dels pals a les voreres; la plantació d’arbrat i la implantació de nou mobiliari.

La finalització en aquesta zona de les obres de la 1a fase de l’aparcament del Complex Les Oliveres permetrà facilitar aparcament al veïnat del carrer de Sants mentre durin els treballs.

Tasques de manteniment als centres educatius

Cada estiu els serveis municipals duen a terme actuacions de manteniment i millora a escoles i instituts, enguany l’inici del curs s’ha avançat al 7 de setembre i això obliga a enllestir amb major celeritat aquests treballs.

Els plans d’ocupació municipals -que fan tasques de suport i reforç del manteniment dels espais i equipaments públics- ja han enllestit les tasques de pintura exterior de l’escola Torre Balldovina, i ara pintaran les aules.

S’han fet unes noves tarimes amb jardineres a l’Escola Serra de Marina,  es posa a punt el sorral de Les Palmeres i es canvia el fals sostre i es posen noves lluminàries a l’escola Wagner. En els propers dies s’han previst actuacions a les escoles Mercè Rodoreda i Sagrada Família, i a l’agost es pintarà el pati del Lluís Millet.

Aquests treballs es fan de forma conjunta i consensuada amb la direcció i les famílies de les escoles per donar un millor benestar a l’alumnat.

Renovació de la gespa als camps de futbol

Pel que fa als equipaments esportius, els camps municipals de futbol de Can Zam I, Can Zam II i Camp Nou Municipal estrenaran nova gespa per començar la temporada 2022/2023. També veuran renovades les porteries i els canons de reg dels tres camps amb el nou contracte de subministrament, instal·lació i manteniment de la gespa artificial i de l’equipament esportiu mitjançant arrendament operatiu.

Reforç estiuenc de la neteja

Per mantenir l'espai públic en bon estat en aquestes èpoques de més calor, amb poques pluges, fins al 31 d’octubre, s'incrementa de forma significativa l'ús de l'aigua freàtica en la neteja dels carrers, per acompanyar a l’escombrat diari manual i al setmanal que es duu a terme de forma mecànica amb dispositius i bufadors.

A més de la neteja en carrers i places, es reforça especialment la neteja interior i exterior dels contenidors. A més a més s’incorpora un nou aromatitzant d'olors floral i llimona a l'aigua freàtica utilitzada per evitar molèsties a la ciutadania.

Les tasques de poda i esporga estiuenca i els desbrossaments també són importants per garantir un major confort a la població.

Programa municipal de control de plagues

Amb l’arribada de la calor augmenta també la presència d’insectes, paneroles i rosegadors que poden provocar molèsties a la ciutadania i, per tant, l’Ajuntament intensifica les accions del programa municipal de control de plagues per tal de garantir-ne el control, eliminació i desinfecció. Entre elles podem destacar el darrer tractament fitosanitari que es va fer el passat dia 8 pel control de l'escarabat o galeruca de l'om en diverses zones d'arbrat de la ciutat.