L’Ajuntament paga amb grames els ajuts a les famílies més vulnerables

La primera fase del projecte «Pro-Grama Social» beneficiarà a unes 400 persones de la ciutat. L'Ajuntament invertirà 1 milió de grames durant el primer any d’execució.

L'Ajuntament realitza, a través de «Pro-Grama Social», des del mes d'octubre, els pagaments de les prestacions econòmiques de caràcter social en la moneda local digital, la grama. El projecte s'ha iniciat amb un primer pagament que dona cobertura a 196 famílies, beneficiant unes 590 persones, amb ajudes que van de 100 a 300 grames mensuals (1 grama equival al valor d'1 euro) i que complementen els ingressos familiars. Mensualment, s'aniran incorporant més famílies al programa. Durant el primer any d’execució, es preveu invertir-hi 1 milió d'euros.

El «Pro-Grama Social» neix per posar a l'abast de la ciutadania les prestacions econòmiques de caràcter social en grames, que utilitza un sistema de pagaments digitals, per internet i telèfon mòbil. El principal objectiu és pal·liar situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència adreçades a famílies en risc d'exclusió social.

Durant la presentació del projecte que s'ha fet aquest divendres 18 de novembre al Mercat Sagarra, l'alcaldessa, Núria Parlon, ha destacat que: "Una de les millores més rellevants d'aquest programa és que fem un pas més en aquest vessant social que ofereix la moneda Grama, per articular que els recursos que des dels Serveis Socials s'inverteixen per donar cobertura a les necessitats de les persones de la nostra ciutat, que tenen un seguiment des dels serveis municipals especialitzats, puguin comprar a les botigues de Santa Coloma i als seus Mercats Municipals ara també producte fresc i de qualitat".

Les persones perceptores de les prestacions han d’emprar aquests ajuts per adquirir productes de primera necessitat, d'alimentació, higiene i neteja, als comerços adherits al Circuit de Comerç Social. Queden exclosos productes com les begudes alcohòliques i ensucrades, llaminadures i les bosses de plàstic.

Els establiments col·laboradors, amb la seva participació, afavoreixen el desenvolupament del comerç amb un enfocament social, dignifiquen la prestació social ampliant el seu accés mitjançant el pagament en grames, i promouen que la despesa es quedi al comerç de la ciutat.

Projecte pioner i innovador

El «Pro-Grama Social» ha estat impulsat durant el bienni 2021-2022 com a projecte pioner i innovador, en el marc del Pla ApropAMB de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L'Ajuntament ha rebut una subvenció de 350.000 d’euros de l’AMB que ha permès la contractació d’un equip de 7 professionals, la unitat operativa per a la gestió i coordinació d'aquestes prestacions.

A més, els pagaments en moneda digital permeten verificar el bon ús del recurs atorgat gràcies a l'aplicació informàtica que disposa, cosa que millorarà el control i la fiscalització dels ajuts aprovats.

Atenció a les famílies beneficiàries

Les persones perceptores d'aquests ajuts han rebut assessorament a través de tres línies d'acció. En primer lloc, suport en la utilització de les aplicacions, amb la realització de sessions formatives tant de manera grupal com individual. En segon, assistència mitjançant la unitat operativa creada, via telefònica, per whatsapp o presencial, per fer consultes i/o suggeriments. I, per últim, es faciliten els tràmits perquè no sigui la persona beneficiària la que hagi d'aportar documents (comprovants, factures...) a l'Ajuntament. En aquest cas, l’administració els rep a través del suport tecnològic.