L'Ajuntament obrirà una oficina d'informació per facilitar el procés d'accés a 270 habitatges de promoció pública

Des del proper 19 de gener, i fins al 14 de febrer, l'Ajuntament de Santa Coloma posarà en marxa l'Oficina d'Informació sobre Habitatge Públic 2009 al centre de Recursos per a Joves Mas Fonollar. En ella, i mitjançant quatre informadors i panells de documentació sobre les promocions de pisos, els colomencs podran conèixer els requisits per entrar en el pròxim sorteig d'habitatge de protecció oficial, que se celebrarà el 10 de juny d'aquest any.

L'Oficina d'Informació obrirà de dilluns a divendres de 15.00 a 21.00 i els dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.
Una de les principals novetats d'aquesta edició 2009 és que s'amplia la franja d'edat de les persones que poden optar a un pis de protecció oficial. Així, els beneficiaris podran ser persones d'entre 18 i 65 anys, amb rendes mitges i baixes, mentre que fins ara només podien optar a l'habitatge públic els menors de 35 anys. L'objectiu d'aquesta mesura és donar resposta a les necessitats d'habitatge protegit de capes més àmplies de la població i s'emmarca en la política municipal de suport a les famílies.

Les diferents promocions d'habitatge públic que s'inclouen en el sorteig del 2009, formen part del Pla Local de l'Habitatge 2007-2011 de l'Ajuntament de Santa Coloma. En aquest pla es contempla la construcció d'unes 1.000 habitatges de protecció pública, a més d'ajudes destinades especialment als joves per facilitar-los l'accés en règim de lloguer, entre d'altres aspectes. En el seu conjunt es tracta d'iniciatives per ajudar els i les colomenques a accedir a un habitatge a la ciutat.

Per a aquesta edició, el sorteig de la qual se celebrarà el proper 10 de juny, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet —a través dels promotors públics Gramepark i Regesa— té previst oferir 272 pisos en diferents barris de la ciutat, d'entre 65 i 90 metres quadrats. D'ells, 249 seran en règim de compravenda i els 23 restants estan destinats a persones amb mobilitat reduïda.

Les condicions d'accés a les promocions d'habitatge estan en el Mas Fonollar i a Internet

Com en anteriors sortejos, els sol·licitants han de demostrar un mínim de deu anys de residència a Santa Coloma. Tots els requisits que cal complir per presentar-se a les diferents promocions de pisos estan contemplats en el plec de condicions, que també defineix el procediment d'adjudicació i el reglament jurídic dels habitatges. Aquest document estarà a la disposició dels interessats a l'Oficina del Mas Fonollar del 19 de gener al 14 de febrer i ja es pot consultar en la pàgina web de l'Ajuntament (www.gramenet.cat).

Paral·lelament, el consistori, a través de Gramepark, ha enviat unes 3.800 cartes amb les bases del sorteig 2009 i el plec de condicions a totes aquelles persones que han demandat informació sobre pisos de protecció oficial a Santa Coloma, i a totes aquelles que s'han presentat fins avui als sortejos per accedir a un habitatge públic a la ciutat.