Nova campanya municipal de pavimentació

L’Ajuntament inverteix 400.000 euros en l’asfaltat de carrers

Es millora la pavimentació d'11 carrers de Santa Coloma en una nova campanya municipal d'asfaltat, una actuació que es repeteix any rere any. Aquest cop els treballs s'han dividit en 2 fases a causa del parèntesi nadalenc.

Després de l'aturada per les festes nadalenques, amb l’arribada del nou any s’ha reprès la campanya municipal de pavimentació que enguany arriba a 11 carrers de Santa Coloma per millorar la seguretat viària i l'espai públic. Després de renovar l’asfaltat dels carrers Pi, Galícia, Navarra, durant el mes de gener es treballarà a Nàpols, Sicília, Milà i Fontanals, Flor i Cel, Mas Marí, St. Andreu, Sardana i St. Joan. El pressupost d’aquestes obres és de 397.981,69 €  (IVA inclòs).

A més de les tasques de manteniment del paviment per a la circulació dels vehicles, la resta de feines a fer consisteixen bàsicament en l’estesa de capes d’aglomerat, la substitució d'embornals i tapes de serveis, la pintura de la senyalització horitzontal i la reposició dels elements urbans afectats.