L’Ajuntament inverteix 400.000 euros en l’asfaltat de carrers

Es millorarà la pavimentació d'11 carrers de Santa Coloma en una nova campanya municipal d'asfaltat, una actuació que es repeteix any rere any. Aquest cop els treballs es divideixen en 2 fases a causa del parèntesi nadalenc.

Amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i l'espai públic de Santa Coloma de Gramenet, el proper 19 de desembre s'iniciarà una nova campanya municipal d'asfaltat amb una primera actuació al carrer del Pi.
Amb una superfície total d'actuació de 9.353 m2 es millorarà la pavimentació de 11 carrers en diversos trams: del Pi, Navarra (del c/ Del Pi al c/ Eiximenis), Galicia (de l’Av. Ramón Berenguer al c/ Aragó), Nàpols (del c/ Beethoven al c/ Milà), Sicilia (de la Rbla. Fondo al c/ Mozart), Milà i Fontanals (del c/ Irlanda al c/ St. Benet), Flor i Cel, Mas Marí (del c/ Olot al c/ Núria), St. Andreu (del c/ Mas Marí al c/ St. Francesc), Sardana (del c/ St. Francesc al c/ Pirineus), i St. Joan (del c/ Andreu Vidal al nº 13). El pressupost d’aquestes obres és de 397.981,69 €  (IVA inclòs).

A més de les tasques de manteniment del paviment per a la circulació dels vehicles, la resta de feines a realitzar consisteixen bàsicament en l’estesa de capes d’aglomerat, la substitució d'embornals i tapes de serveis, la pintura de la senyalització horitzontal i la reposició dels elements urbans afectats.

Aquesta campanya es desenvoluparà en dues fases, la primera fins al 23 de desembre,i després de l’aturada en dates nadalenques, la segona fase s’iniciarà el 9 de gener al carrer Nàpols. La finalització dels treballs està prevista en els darrers dies de gener.

Nova senyalització vial

Aquesta setmana també s’han fet treballs de pintura horitzonal a més d’una vintena de punts de la ciutat, per repintar i reforçar la senyalització de passos de vianants, carrils, senyals direccionals, i senyalitzacions horitzonals de limitació 30 km/hora i zona escolar.