L’Ajuntament i el comerç de Santa Coloma pel foment de la diversitat i la cohesió social

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç i el Pla de la Convivència, ha impulsat, durant el mes de gener de 2007, el Pla de foment de l’associacionisme i les bones pràctiques comercials, iniciativa que està encaminada, fonamentalment,  a l’assoliment dels següents objectius:

  1. L’establiment de canals de comunicació, interrelació i col·laboració permanent amb els col·lectius de comerciants nouvinguts de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objectiu de fomentar la seva integració activa a la normativa, costums i pràctiques comercials més elementals pròpies de la nostra societat, per tal d’assolir un grau de convivència i cohesió social més elevats, així com una visió més positiva i enriquidora del fenomen de la diversitat cultural.
  2. Situar les associacions de comerciants existents a Santa Coloma com a centres de referència en la convivència i cohesió social dels diferents col·lectius de ciutadans que conviuen a la ciutat. En aquest sentit, es busca conscienciar i incorporar aquests col·lectius a la tradició associativa del nostre comerç, en la

importància i els beneficis d’estar associat i, finalment, en la significació i funcionament de les associacions de comerciants.

Per aquesta iniciativa, que està previst es desenvolupi durant tot l’any 2007, l’Ajuntament ha editat i presentat recentment a l’associació de comerciants Fondo Comerç, barri on està prevista la implementació inicial del pla, la Guia de Bones Pràctiques Comercials, amb informació bàsica sobre normativa comercial (horaris, disciplina de mercat, neteja) i sobre l’associacionisme comercial i els plans de dinamització comercial engegats en diferents barris de la nostra ciutat.