L'Ajuntament estalvia aigua en les tasques de neteja i jardineria

L'Ajuntament ha posat en marxa un conjunt de mesures amb l'objectiu d'estalviar aigua en els processos de manteniment de  la jardineria i la neteja viària.

Entre les mesures aplicades destaca la utilització d'aigua d'origen freàtic en la neteja viària, de carrers, la neteja de grafitis, el poliment de paviments, el rec d'arbrat viari, etc. Es tracta d'aigua procedent de pous, situats al parc de Can Zam, i del riu Besòs amb qualitat suficient per a usos de rec viari, però no classificada com a aigua potable.

Una altra mesura és la disminució del 50% dels temps destinat a  rec de gespa a tots els recs de tipus automàtic.

D’altra banda, s’està duent a terme una prova pilot d'instal·lació d'aixetes  de baix consum a les fonts amb aigua per beure, així com millores en el disseny dels  jardins.

Des de l’any 2003, a tots els jardins de nou disseny o en aquells que requereixin una remodelació,  l'elecció de la jardineria s'ajusta a criteris de baix requeriment hídric, amb arbustos i plantes que suportin bé la sequera. Exemples d’això els trobem a les jardineres de Can Sisteré, a la plaça de la Mediterrània, al parc d’Europa i als talús del CEIP Lluís Millet.

El conjunt de mesures d’estalvi es completa amb el sistema de recirculació d'aigua a les fonts ornamentals i amb un repàs exhaustiu del manteniment del sistema de rec en parcs i jardins per evitar fuites i avaries.