L’Ajuntament compra un primer habitatge per tanteig i retracte

L’Ajuntament ha aprovat, a la darrera Junta de Govern Local, la primera compra d’un habitatge pel mecanisme de tanteig i retracte, que es destinarà a cobrir les necessitats socials i d’accés a lloguer a preu assequible.

El mecanisme de tanteig i retracte atorga a las administracions públiques el dret de compra preferent sobre un habitatge protegit que estigui en procés de venda a un tercer, mentre duri el període de protecció.

L’immoble, procedent d’un Fons d’Inversió, està ubicat al barri de Les Oliveres i es comprarà per un import de 77.000 euros.

Aquesta actuació forma part d’un dels eixos de la política municipal d’habitatge de l’Equip de govern, reflectida al Pla d’Acció Municipal (PAM) recentment aprovat.

L’objectiu és l’ampliació del parc públic d’habitatge a Santa Coloma, a través de diferents vies, per garantir la seva funció social.