L'Ajuntament aprova el projecte de restauració del medi natural a Can Franquesa

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament ha aprovat el projecte de restauració i millora paisatgística al barri de Can Franquesa. Aquesta iniciativa contempla la reforestació de l'àrea periurbana ubicada per damunt del carrer de Mallorca, per millorar el mitjà natural de transició entre la Serralada de Marina i la trama urbana. Es plantaran espècies de gran alçada -pins, alzines, garrofers i oliveres, entre d'altres- i s'afegiran plantes de reforestació a les ja existents.
Aquest projecte suposa la restauració ecològica, mediambiental i paisatgística d'una zona que va patir un incendi el 2 de juliol de 2006, i donarà com a resultat una nova perspectiva, de molta més qualitat visual i mediambiental, a aquest front de la ciutat. La inversió adjudicada a aquesta intervenció puja a 99.681 euros sufragats per la Fundació Territori i Paisatge -de l'Obra Social de Caixa Catalunya.
La reforestació d'aquesta zona del barri de Can Franquesa pertany al Programa de Restauració d'Àrees Periurbanes que l'Ajuntament va posar en marxa en l'any 1994 i que, des del seu inici, ha fet realitat projectes com la rehabilitació de la Font de l'Alsina i de la seva àrea de pícnic, la construcció del Parc de Can Calvet o la recuperació de l'entorn del poblat iber del Puig Castellar, entre d'altres actuacions.