L'Ajuntament afavoreix que s'apliquin a la ciutat polítiques dirigides a eliminar les desigualtats per raó de gènere

La proximitat de la data del 8 de març, Jornada Internacional de la Dona, propicia la reflexió col·lectiva sobre la situació que es troben les dones de Santa Coloma de Gramenet respecte al seu dret a la igualtat d'oportunitats.

L'Ajuntament, com a institució pública afavoreix l'eradicació de les desigualtats existents entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida social, laboral i cultural amb polítiques que busquen l'eliminació de qualsevol discriminació.
Les diferents accions i polítiques municipals persegueixen incentivar la participació i representació, ampliant de mica en mica els recursos que tenen com a fi millorar l'atenció i els serveis que estan destinats especialment a atendre les necessitats de les dones.

Noves instal·lacions, nous horitzons

El servei municipal referent d'informació, assessorament i orientació per a tota mena de temes relacionats amb la dona és el CIOD (Centre d'Informació i Orientació a la Dóna), on un equip multidisciplinari de professionals ofereix assessorament i serveis diversos.

Actualment ubicat al carrer Sant Carles, 12, el CIOD disposa de noves instal·lacions a la plaça Montserrat Roig, que ocuparà aviat. Aquestes noves dependències -més àmplies i millor equipades- suposaran, a més, un nou pas endavant en la filosofia del centre. El nou equipament resultant pren la denominació de Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD) amb la finalitat de reflectir els nous objectius i orientació.

D'aquesta forma, a més dels serveis fonamentalment assistencials d'assessorament i atenció jurídica i psicològica -pels que es va atendre a 791 dones en 2006-, el CIRD vol evolucionar per convertir-se en centre neuràlgic en el referent a sensibilització i prevenció. Així, el CIRD passarà a convertir-se en un centre d'intercanvi i en un espai de privilegi per captar i conèixer a fons les necessitats expressades per les dones de Santa Coloma.

Un factor decisiu per desenvolupar polítiques de gènere és la proximitat. El Centre d'Informació i Recursos per a Dones es constitueix com una magnífica oportunitat per generar un espai de referència per a les dones de la ciutat, tant per atendre els seus necessitats com per establir un diàleg que reforci la seva consciència com ciutadanes de ple dret i permeti fer visibles els seus necessitats.

En definitiva, la nova orientació del CIRD de Santa Coloma vol diferenciar el vessant assistencial i l'atenció en situacions límit i el seu vessant com centre d'informació i recursos que té com a missió garantir i avançar en els drets de les dones en la seva condició de ciutadanes.