La moneda grama rep un certificat de bona pràctica

La propera setmana, l’Ajuntament de Santa Coloma rebrà un nou certificat de bona pràctica pel que fa a la millora i la innovació en els governs locals, en aquest cas pel disseny de la moneda local digital grama, un projecte pioner en l’àmbit estatal.

Aquest reconeixement ha estat atorgat pel Banc de Bones Pràctiques (BBP) de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, que promou aquests certificats en col·laboració amb la Federació de Municipis de Catalunya. El dia 14 de febrer, a l’Auditori Axa de Barcelona, es reconeixeran les iniciatives de 81 municipis que com el nostre han rebut el certificat de bona pràctica en el període 2014-2018.
Cal recordar que la grama és una eina de pagament digital que estimula el comerç de proximitat i la demanda de productes locals. El seu disseny es va fer sobre la base d’estudis innovadors sobre els fluxos monetaris locals, en el marc d’un programa finançat per l’Ajuntament, la Comissió Europea, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana.

D’altra banda, la metodologia usada per augmentar l’efecte multiplicador dels fluxos de caixa de l’Administració es basa en la canalització de la despesa pública a través d’un sistema de pagaments digitals d’àmbit local. Actualment s’està pagant un volum de 300.000 grames anuals només en subvencions.