La Generalitat ha de pagar 2,5 milions a Santa Coloma per les escoles bressol

Aniran destinats a les 8 escoles bressol municipals (EBM) que té la ciutat, a les qual s’afegirà aviat una altra, la que es construeix al carrer Amèrica amb Prat de la Riba.

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar el passat 24 de maig a la Generalitat de Catalunya «abonar immediatament i d’una sola vegada» les quantitats estipulades en la sentència del desembre del 2017, en referència al finançament de l’educació infantil de 0 a 3 anys.  El TSJC reconeix als 22 consistoris catalans demandants –entre ells el nostre Ajuntament- el dret a rebre els 1.300 euros per curs i alumne escolaritzat en una llar d’infants municipal, corresponents als cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015, un pagament, que ascendeix a 24 milions, dels quals 2,5 milions corresponen a Santa Coloma de Gramenet.

Deute històric

La lluita entre uns quants ajuntaments i la Generalitat pel finançament de l’educació en la petita infància es va iniciar fa gairebé una dècada quan el govern català va començar a retirar el suport econòmic als municipis per a la gestió de les llars d’infants que li corresponia, fins a reduir-lo a zero el 2014.