La Fundació Biodiversitat visita les obres de renaturalització del Besòs

El projecte de recuperació del riu Besòs ha accedit als fons europeus Next Generation que aportaran 3 milions d'euros per a la segona fase de les obres. La Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica ha reconegut l'aposta per la renaturalització, sostenibilitat i resiliència davant del canvi climàtic que suposa aquest projecte de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l'AMB.

Aquest divendres 2 de desembre, la coordinadora de l'Àrea de Ciutats de la Fundació Biodiversitat, Victoria Pérez, ha visitat acompanyada del seu equip de treball les obres de renaturalització del Besòs.

L´alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, ha rebut prèviament a la delegació d´aquesta fundació pública en un acte que s´ha desenvolupat a la Sala de Govern de l´Ajuntament de la ciutat. Parlon ha situat aquest projecte en el ferm compromís de lluita contra el canvi climàtic, "precisament és un projecte ideat per lluitar contra els efectes del canvi climàtic a l'entorn natural, que hem pogut comprovar que genera una gran il·lusió a la ciutadania, sobretot entre les generacions més joves. També cal destacar el seu vessant didàctic i pedagògic amb un programa molt ampli d'activitats educatives per a escolars i famílies”.

La coordinadora de la Fundació Biodiversitat, Victoria Pérez, ha valorat molt positivament aquesta aposta mediambiental de l'administració local colomenca, “es tracta d'un projecte molt ben argumentat i fonamentat que s'ha fet mereixedor de figurar entre els 18 elegits per obtenir una subvenció europea. Avui he pogut comprovar amb quina il·lusió ho defensen els seus impulsors. significarà una gran transformació i una molt important regeneració urbana per a aquesta ciutat".

Posteriorment, la representació de la Fundació Biodiversitat, juntament amb una comitiva municipal, s'han traslladat al marge del riu Besòs on s'estan desenvolupant les obres de la primera fase de la renaturalització del Besòs. S'ha fet una visita a la primera fase del Refugi de la Biodiversitat que ja està en fase de finalització, així com a la zona on s'executaran la segona fase, que estarà finançada a través d'aquesta fundació que depèn del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic, i la tercera fase que serà cofinançada per l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) mitjançant el Programa d'actuacions a paisatges naturals i urbans.

Fons europeus per millorar la biodiversitat

La Fundació Biodiversitat va atorgar el passat mes de juliol una subvenció de 3.056.516,22 € a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per desenvolupar la II Fase del projecte de Renaturalització del Besòs i creació de un Refugi de Biodiversitat al riu i al seu entorn natural. El pressupost global de les tres fases és de 5.800.000 euros.

Després de rebre gairebé cinc milions i mig euros al març per a projectes relacionats amb la Mobilitat Sostenible, Santa Coloma tornava a accedir als fons europeus del programa del Next Generation.

Santa Coloma va presentar el seu projecte de Refugi de Biodiversitat a la candidatura destinada a la renaturalització d'entorns urbans, on va haver de competir amb gairebé un centenar de sol·licituds, i va acabar entre les 18 iniciatives seleccionades sobre la base de la qualitat de la proposta presentada.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va considerar que el Projecte del Refugi de Biodiversitat suposa un impuls de renaturalització urbana, mitjançant l'increment de la infraestructura verda i blava i la implementació de solucions per a la millora de la biodiversitat, l'adaptació al canvi climàtic i la qualitat de vida i la salut de la ciutadania. La seva posada en marxa comportarà un resultat transformador i un impacte durador en el camí cap a un model de ciutat que aposti per la sostenibilitat i l'adaptació als efectes del canvi climàtic.

La renaturalització del Besòs

L'AMB i l'Ajuntament de Santa Coloma van iniciar el mes de gener les obres del projecte de renaturalització que milloraran la provisió de serveis ecosistèmics essencials, la qualitat ambiental de l'espai fluvial i permetran un desenvolupament de la biodiversitat de flora i fauna al riu Besòs.
Un dels objectius estratègics és posar en marxa espais educatius, destudi i observació, per al desenvolupament dactivitats de divulgació i ciència. En aquest context, el 22 de juny passat es va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona que permetrà a la participació del professorat i alumnat de la Facultat de Biologia en el seguiment científic de la millora de la biodiversitat al riu.

Elements principals del Refugi de Biodiversitat

La renaturalització del Besòs comença a Santa Coloma de Gramenet amb la creació del Refugi de Biodiversitat, corredor ecològic d'espais naturals. Aquest refugi permetrà el desenvolupament de flora i fauna i millorarà la qualitat paisatgística d'una conca fluvial que es converteix en un corredor ecològic imprescindible dins de la infraestructura verda-blava metropolitana, ja que connecta el Parc Natural de Collserola i la Serra de Marina amb el litoral metropolità.

En el marc de l'Estratègia de Renaturalització del Riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet, el Refugi de Biodiversitat, en les tres fases, té com a objectius principals els següents:

  • Millora de la connectivitat ecològica entre Serralada de Marina, el Riu Besòs i Collserola.
  • Restauració ecològica de la llacuna del Rec Comtal i rodalies
  • Creació d'infraestructures blaves (nous espais llacunes) que esdevindran llocs d'especial interès per a la fauna, amb la creació de diverses làmines d'aigua de 50 cm de profunditat i una superfície de 400 m2, amb l'objectiu d'incrementar al màxim la captació de biodiversitat (invertebrats aquàtics, amfibis, aus i mamífers com la llúdria europea).
  • Eliminació de pràctiques perjudicials per a la biodiversitat
  • Impulsar la connectivitat entre Can Zam i el Riu Besòs
  • Crear una illa de biodiversitat
  • Naturalització del mur i altres actuacions de millora de la biodiversitat. Implantació de refugis i nius artificials.
  • Actuacions de lluita contra les espècies invasores com la canya americana, la tortuga de Florida o el cranc americà. El nou espai educatiu i de ciència ciutadana, amb la bassa didàctica situada entre el pont de Santa Coloma i el pont de la B-20.
  • L'escala de peixos. Es tracta d'una mena de catifes tèxtils que s'introduiran a la llera del riu i tindran l'objectiu de potenciar la mobilitat dels peixos al llarg del curs fluvial i oferir nous refugis, que resulten imprescindibles davant d'episodis com sequeres intenses o contaminació del peix. aigua. Amb aquests elements, els peixos podran superar barreres artificials com les preses, que actualment els impedeixen moure's al llarg del curs fluvial.
  • Prats fluvials: es crearan uns prats naturalitzats que incrementaran la qualitat ecològica de la llera fluvial, dissuadirà l'accés de visitants per evitar les molèsties a la fauna. Aquests espais de vegetació autòctona estaran travessats per canals amb un traçat diagonal, que aprofitaran l'excedent de l'aigua de les basses i del Rec Comtal per crear diversos biòtops, és a dir, petits ecosistemes amb unes condicions específiques per al creixement de flora i fauna del Riu Besòs.

El futur Refugi de Biodiversitat tindrà un recorregut didàctic que preservarà un equilibri entre la funció natural i ecològica amb la divulgació de valors ambientals destinada a grups escolars i al públic en general. En aquest sentit, s'organitzaran visites guiades a escoles, es regularà la freqüentació de la ciutadania i s'acotaran àrees específiques d'observació.