Importants novetats en el Programa de Gimnàstica de la Gent Gran a causa de la COVID-19

A causa de la situació excepcional que vivim per la pandèmia de la COVID-19 i amb motiu de les normes que imposen limitacions d'ús dels diferents espais, aquest any i, de manera excepcional mentre duri aquesta situació, l'Ajuntament es veu obligat a fer canvis respecte al funcionament habitual. Per tant, aquest curs 2020-2021 el programa d'Activitats Físiques per a la Gent Gran, que va adreçat a les persones de més de 60 anys, no començarà en tots els espais previstos.

Excepcionalment, els espais on no reanudarà temporalment l'activitat de gimnàstica de la Gent Gran són els centres cívics i casals de Fondo, Can Mariner, Latino, Riu, Oliveres i Can Franquesa. Aquesta situació pot variar, al llarg del curs, en funció de com evolucioni la pandèmia i les normatives d'ús i potencials reobertures d'aquests equipaments. L'inici del curs, només en els espais autoritzats (pavellons, marxa nòrdica i escola Primavera), tindrà lloc el dilluns 5 d'octubre. Cada persona haurà d'iniciar el curs a la instal·lació, horari i grup del darrer any.

Des de l'Ajuntament s'ha adaptat l'activitat, en els espais en els quals és permès fer la pràctica, als protocols i normatives existents, prenent totes les mesures de seguretat necessàries per a la realització de l'activitat. A més, des del Departament d'Esports, vista l'excepcionalitat d'aquest curs es donen algunes facilitats per adaptar la pràctica a la situació. Les persones que han participat de manera regular a l'activitat durant el curs 2019-2020 renovaran la seva inscripció de forma automàtica, a menys que manifestin el contrari.  Encara que en els mesos vinents no puguin assistir a les classes, podran incorporar-se al programa en el moment que ho desitgin.

Aquest curs no s'obriran nous grups o activitats i, per tant, la participació estarà limitada als i les alumnes del darrer curs. Temporalment, no hi haurà noves inscripcions ni llista d'espera fins a l'any vinent. Si per qualsevol motiu, i de forma excepcional, alguna persona o grup no pot dur a terme l'activitat o desitja una baixa temporal, automàticament se li guardarà la plaça pel curs següent. El preu del curs serà el mateix i no es passarà a cobrament fins a l'any 2021, i, d'igual manera que el curs passat, només es cobrarà per transferència bancària la part proporcional al període d'activitat realitzada.

Més informació:

Atenció telefònica: al 93.386.76.08 de dilluns a divendres de 10 a 13 hores. Correu electrònic: esports@gramenet.cat i presencialment: en els mateixos grups, un cop comenci l'activitat.