Grameimpuls atén 9.000 persones el 2020, de les quals un 27% són nous usuaris i usuàries

L’empresa municipal va adaptar els serveis i recursos que ofereix a la ciutadania al context sanitari. De gener a desembre 4.400 persones van participar en algun dels programes d’orientació laboral.

L’empresa municipal Grameimpuls va atendre l’any passat 9.041 persones del territori (4.209 homes i 4.832 dones), de les quals 2.437 van ser nous usuaris i usuàries. Es tracta d’unes xifres significatives, tenint en compte el context marcat per la pandèmia de la Covid-19.

Malgrat la crisi sanitària, Grameimpuls va mantenir la seva activitat i va adaptar els recursos en els àmbits de l’ocupació, la formació i l’emprenedoria a la modalitat en línia, quan l’hi va obligar la situació epidemiològica. En tot el període, va rebre 25.131 sol·licituds d’informació, entre presencials i en format virtual, un volum molt superior al de l’any anterior.

Aquestes són només algunes de les dades que recull la Memòria de gestió, un document que s’edita anualment amb la informació més rellevant de l’activitat de l’empresa municipal. D’aquest balanç es desprèn que, durant el 2020, gairebé 4.393 persones (1.982 homes i 2.411 dones) van participar en algun dels programes d’orientació i inserció laboral que es despleguen al territori, en col·laboració amb les administracions. Aquestes accions tenen com a objectiu millorar la qualificació de les persones i facilitar l’accés al mercat laboral dels col·lectius més vulnerables, amb igualtat d’oportunitats i perspectiva de gènere.

L'ocupació, una prioritat

Altres xifres destacades en l’àmbit de la integració sociolaboral són el nombre de llocs de feina gestionats de gener a desembre, 925, i el d’insercions en el mateix període, 880 persones. En aquest sentit i durant el confinament domiciliari, es va donar cobertura a les necessitats de les empreses del territori dedicades a les activitats essencials.

Al llarg dels dotze mesos també es van posar en marxa diverses convocatòries dels plans d’ocupació, programes de contractació de persones en situació d’atur per realitzar obres i serveis d’interès social a Santa Coloma.

En total, se’n van beneficiar 327 persones. Pel que fa a la formació, prop de 600 persones de la ciutat van fer l’any passat algun curs de professionalització. Es van oferir 39 certificats de professionalitat de diverses especialitats.

Més de 350 empreses assessorades

L’acompanyament empresarial va jugar un paper molt important l’any passat, sobretot arran de l’esclat de la pandèmia. Prova d’això és el nombre de persones emprenedores formades, 458, moltes de les quals van participar en les sessions informatives que es van programar sobre els ajuts adreçats a negocis afectats per la Covid-19. A més d’això, entre gener i desembre es van assessorar 352 empreses i es van atendre 230 noves idees de negoci.