Format el Consell de la Infància per a un nou mandat

Aquest dimarts, 11 de gener, es va constituir per un nou mandat el Consell de la Infància de la ciutat. Un total de 80 nous consellers i conselleres en formaran part.

Es va celebrar el Ple del Consell de la Infància que, recordem, no es va poder realitzar el 23 de novembre per raons meteorològiques. L'acte va servir també per acomiadar els consellers i conselleres  que finalitzaven el seu mandat i que encara podran seguir exercint el seu dret a participar en la construcció d’ una ciutat millor per a tothom, a través dels grups d’adolescents del CRJ Mas Fonollar.

Les comissions de treball del Consell de la Infància aquest any tenen l’encàrrec de participar de forma activa en la programació cultural infantil i juvenil de Santa Coloma.

Recordem que el Consell de la Infància es va crear com un espai on, els nens i nenes en edats compreses entre 10 i 11 anys,  poden expressar les seves opinions i els seus interessos en tots aquells àmbits de la vida i del seu entorn que els afecten.

L’objectiu és que s’incorporin a la vida pública a través de la seva mirada, coneixent què pensen i descobrint allò que els preocupa. Aquest projecte té la voluntat que els infants de la ciutat desenvolupin diferents habilitats com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític i la capacitat de participació en els assumptes públics.