Estabilització del talús de l’Avinguda Primavera

Aquesta setmana s’han iniciat les obres d’estabilització del talús de l’Avinguda Primavera en la confluència amb l’Avinguda Ramon Berenguer.

Es tracta d’una actuació per reforçar el talús i evitar inestabilitats a les construccions existents en la part superior. Els treballs consistiran en el reforç i consolidació del terreny per mitjà de la instal·lació d’ancoratges passius i una capa de formigó reforçat mitjançant malla electrosoldada.

Una cop acabada l’estabilització es preveu realitzar una plantació a la part de dalt del muret amb espècies trepadores adaptades a la zona i a més es plantaran tres nou arbres..

El termini previst de les obres és de 2 mesos i el pressupost és de 44.225,33 € (exclòs l’IVA).