Des del 15 de setembre

Entra en vigor el règim sancionador de la Zona de Baixes Emissions (ZBE)

Després de l'ajornament inicial pel Covid-19, aquest dimarts 15 de setembre es començarà a sancionar als vehicles que accedeixin a l'interior de la ZBE Barcelona Rondes sense distintiu.

El dimarts 15 de setembre es començarà a sancionar als vehicles que accedeixin a l'interior de la ZBE Barcelona Rondes sense distintiu, donat que per part de l'ajuntament de Barcelona, en les circumstàncies que es van plantejar durant els mesos més complicats de la pandèmia del COVID-19 i l'estat d'alarma decretat, es va decidir endarrerir l'inici de les sancions de l'1 d'abril de 2020 al 15 de setembre de 2020. Ara, però, s'acaba aquesta moratòria i es començarà a sancionar als vehicles que, entre 7 i 20h, els dies feiners, accedeixin a l'interior de la ZBE Rondes sense que el seu vehicle disposi de distintiu d'eficiència ambiental (etiqueta ambiental) de la DGT.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha habilitat un servei del registre d’autoritzacions ZBE que permet sol·licitar i gestionar les autoritzacions dels vehicles per circular a la ZBE Rondes de Barcelona.

En marxa des de l'1 de gener

El passat 1 de gener es va implantar una restricció a la circulació dels vehicles més contaminants en horaris punta de circulació dins de Barcelona per motius de qualitat de l’aire, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i de vida de la ciutadania sotmesa a elevats índexs de contaminació atmosfèrica, provocada en gran mesura per les emissions dels vehicles a motor que circulen dins de la ciutat.

Amb l'objectiu de vetllar per la qualitat de l'aire i la salut pública es va restringir permanentment la circulació dins la zona de baixes emissions (ZBE) de tots aquells vehicles als quals no els correspon cap distintiu ambiental de la DGT. Per tant, a l'àmbit de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes de Barcelona, no hi podran circular els vehicles més contaminants els dies laborables, de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 h. ZBE, Rondes de Barcelona és una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes. Les Rondes de Dalt i Litoral de Barcelona no estan afectades per aquesta restricció (B20 i B10). La Zona de Baixes Emissions engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), els municipis de Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

El perquè d'aquestes mesures

La contaminació atmosfèrica repercuteix de manera rellevant en la salut dels conciutadans metropolitans. La contaminació atmosfèrica és la responsable directa de més de 500.000 morts prematures l'any a Europa.

Si bé la qualitat de l'aire està millorant lentament, la contaminació atmosfèrica continua essent el perill més gran per a la salut ambiental al territori metropolità. Segons el darrer informe de l'Agència Europea del Medi Ambient (EEA, 2018), la contaminació atmosfèrica és la responsable directa de més de 500.000 morts prematures l'any a Europa. 

Els vehicles afectats per aquesta restricció seran els vehicles lleugers com motos i ciclomotors (L), turismes (M1) sense etiqueta ambiental:

Turismes (M1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment matriculats abans del 2000) i els dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans del 2005 o 2006).

Motocicletes i ciclomotors (categoria L) anteriors a Euro 2 (habitualment matriculats abans del 2003).

Progressivament (a partir del 2021) també quedaran afectats les furgonetes (N1), camions (N2, N3) i autobusos (M2, M3) sense etiqueta ambiental:

Furgonetes (categoria N1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment matriculats abans del 2000) i els dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans del 2005 o 2006).

Camions i autobusos anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans de 2006 o 2007).

Vehicles matriculats a l'àrea metropolitana i a la resta de l'Estat

Els vehicles amb etiqueta ambiental 0, ECO, C o B poden circular sense restriccions a la ZBE Rondes de Barcelona. Si us pertoca l'etiqueta ambiental de la DGT, però l'heu perduda o no l'heu rebuda, truqueu al 060 i us informaran de com obtenir-la.

Les etiquetes ambientals també es poden adquirir o recollir a les oficines de Correus