En marxa la campanya d'estiu per una ciutat cívica, neta i segura

Els serveis municipals de neteja i recollida de residus reforcen l'activitat. El respecte de les normes de convivència és bàsic per mantenir la ciutat en el millor estat.

Amb l'arribada de les altes temperatures augmenta l'ús de l'espai públic, on es programen un bon nombre d'esdeveniments a l'aire lliure, i això fa necessari un esforç més gran de l'Ajuntament per prevenir l'incivisme i garantir la seguretat i la neteja.

Reforç de la neteja

Fins al 30 de novembre, s'incrementa de manera significativa l'ús d'aigua freàtica en la neteja dels carrers, donant suport així a l'escombrada diària manual i al setmanal que s'efectua mecànicament amb dispositius d'escombrada i bufadors.

Es duen a terme 6 serveis diaris amb camions cisterna, de dilluns a divendres: 3 de matí, 1 de tarda, 1 de tarda-nit i 1 de nit. Els caps de setmana i dies festius, el servei es manté amb 2 camions en horari diferent, que compten amb la col·laboració de la Fundació Tallers.

Per mantenir en bon estat l'espai públic en aquesta època de més calor, i amb poca pluja, es redobla la neteja amb aiguamolls d'aigua extraordinaris.

A més, es reforça especialment la neteja interior dels contenidors, que passa a ser setmanal en el cas dels de recollida orgànica, i quinzenal per als de color gris de fracció resta. Es manté l'ús d'aromatitzant afegit a l'aigua freàtica per evitar molèsties a la ciutadania i també s'incrementa la neteja exterior dels contenidors a tota la ciutat.

Recollida de mobles i trastos vells

En aquesta època, s'incrementa el servei amb un camió més cada dia, de dilluns a dissabte, de manera que es passa a 8 camions diaris. Al web www.gramenet.cat/recollidamobles es pot sol·licitar aquest servei municipal gratuït, així com per via telefònica de dilluns a divendres, de 8 a 21 h, al 933 857 312.

Complir les normes cíviques

La col·laboració ciutadana és fonamental per mantenir l'espai públic net. És molt important respectar els horaris recomanats en cada cas per dipositar els diferents tipus de residus al seu corresponent contenidor, evitant fer-ho en les hores de més exposició solar.

És obligatori recollir les defecacions dels gossos a la via pública i és convenient que es dilueixin amb aigua els orins d'aquests animals de companyia per mitigar l'efecte corrosiu i la brutícia.

L'incompliment d'aquestes normes senzilles provoca sancions econòmiques a les persones infractores i molèsties i males olors a la resta de la ciutadania.

Programa de control de plagues

Les altes temperatures i la sequera afavoreixen la proliferació d'insectes, paneroles i rosegadors a tots els municipis metropolitans. Per això, l'Ajuntament intensifica les accions del programa municipal de control de plagues per garantir a l'espai públic el seu control, eliminació i desinfecció.

El servei de gestió de plagues realitza periòdicament tractaments preventius i correctius a carrers, places, zones verdes, edificis i equipaments municipals. Són aplicats per persones expertes, amb la formació i els permisos pertinents, que utilitzen, entre altres mètodes, esquers sòlids o gels dins del clavegueram, fora de l'abast de la ciutadania. Les actuacions mai no consisteixen en fumigacions amb productes químics, no recomanades a l'espai públic.

Davant de qualsevol dubte, consulta o queixa sobre això, la ciutadania pot adreçar-se a les dependències de l'OIAC o mitjançant el sistema de queixes i suggeriments.