Els serveis municipals intensifiquen les actuacions d’estiu a tota la ciutat

Durant els propers dies i setmanes s'intensificaran els treballs de neteja, desbrossada, control de plagues, manteniment de jardineria i poda en verd a la via pública de tota la ciutat, previstos en el Pla d'Estiu 2021.

Neteja i desbrossades

Continuen els baldeos (ús d'aigua a pressió) extraordinaris. Es reforça l'escombrat manual diari i l'escombrat mecànic intensiu setmanal, que es fa tot l'any. També es desbrossen solars municipals i altres espais per evitar incendis a la franja de protecció evitant així situacions de perill tant per a les persones que viuen en solars confrontants com per a l'espai natural.

Desbrossada contra incendis i tallafocs

La desbrossada de la franja de protecció antiincendis (franja perimetral de contacte entre la ciutat i la zona forestal) s’ha culminat aquesta mateixa setmana, amb l'objectiu d'evitar que un possible incendi pugui passar a una zona de la ciutat i a l'inrevés. S'ha disminuït la vegetació i podat l'arbrat amb branques baixes o molta càrrega de foc. Al municipi també tenim dos franges tallafocs dintre de la zona forestal. Les feines de manteniment dels tallafocs han sigut realitzades pel Parc de la Serralada de Marina.

Pla de control de plagues a tota la ciutat i de mosquits al Riu Besòs

Aquestes properes setmanes s’intensifica el Programa de control de plagues del municipi. Amb la calor s’incrementa la presència d’animals com ara paneroles i rates que poden provocar molèsties i l’Ajuntament intensifica els medis de control. Aquest any s’han incrementat les actuacions de control a les zones de més risc de la ciutat per tal de garantir el control, eliminació i desinfecció.

L'àmbit d'actuacions abasta els tractaments contra la presència de mosquits a l’entorn del Parc fluvial del Besòs, la neteja dels sorrals de joc i esbarjo a la ciutat, una auditoria anual de les 5 piscines de la ciutat que tenen usos públics, dues analítiques anuals a les fonts naturals periurbanes i el seguiment i control de les aus urbanes (coloms, tórtores...)

Informació: Davant de qualsevol dubte, consulta o queixa, us podeu adreçar a les dependències de l’OIAC o al Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental de l’Ajuntament (pl. de l’Olimp, s/n).

Actuacions de manteniment de jardineria i poda en verd

Es reforça la neteja i el manteniment del verd urbà als parcs i jardins de tota la ciutat, mentre es continua la poda en verd de l’arbrat urbà que s’estendrà durant els mesos d’estiu a més de la creació d’una nova zona de workout i biosaludables al Parc dels Pins-Motocròs entre els mesos de juny i juliol.