Els programes municipals d'ajuts al lloguer per a joves al gener

A partir d'aquest 2 de gener, els coneguts com a millennials (joves que tenen entre 18 i 38 anys), empadronats a Santa Coloma de Gramenet, podran començar a beneficiar-se dels ajuts per al lloguer anunciats per l’Ajuntament al març i que estan destinats a facilitar-ne l’emancipació, ja que es tracta d’una generació que pateix moltes dificultats per accedir a l’habitatge.

D’altra banda i per ampliar el nombre d’habitatges en lloguer que hi ha a la ciutat, es posaran en marxa les subvencions destinades a propietaris d’habitatges buits per incentivar-los a llogar. Amb aquesta fórmula també es busca combatre els preus abusius del mercat immobiliari actual.

Ajuts per a 'millenials'

Els nois i les noies nascuts a les dècades dels 80-90 podran beneficiar-se de fins a 200 € mensuals durant un màxim de 5 anys per pagar el lloguer, quantitat que serà assignada en funció de la renda, del nombre de persones i dels ingressos de la unitat de convivència.

El termini per lliurar les sol·licituds serà del 2 de gener al 28 de febrer de 2019 per a contractes signats entre l’1 de juliol i el 31 de desembre del 2018. Els contractes signats a partir de l’1 de gener es podran presentar a la propera convocatòria del 2019.

Els millennials també podran optar a ajuts per a la formalització del contracte de lloguer, fins a un màxim de 800 €, així com per cobrir les despeses de fiança, fins a un màxim de 1.600 €. En aquest cas, el termini de les sol·licituds serà des del 2 de gener fins al 31 d’octubre de 2019. Per poder demanar aquestes subvencions, la renda mensual no podrà superar en cap cas els 800 €.

Aquesta xifra s’ha incrementat 200 € en relació amb la proposta inicial de l’Ajuntament, degut a l’increment del preu del mercat de lloguer en els darrers mesos. L’objectiu és que se’n pugui beneficiar el màxim nombre de joves.

Amb la mateixa finalitat, també s’ha incrementat el preu màxim pel qual les persones arrendadores poden llogar el seu habitatge, si volen rebre els diferents ajuts que oferirà l’Ajuntament, que passa de 500 € mensuals en la proposta inicial a 600 € a les bases definitives que ara es posen en marxa.

Les persones arrendadores que compleixin aquest requisit es podran beneficiar d’una subvenció de l’impost de béns immobles (IBI), fins a un màxim de 600 €; d’una subvenció per a la rehabilitació de l’habitatge que es vulgui llogar, fins a un màxim de 6.000 €, i d’una subvenció de les despeses de tramitació de la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic, fins a un màxim de 200 €. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 2 de gener i finalitzarà el 31 d’octubre de 2019.

A banda de totes aquestes ajudes, el programa també inclou la mediació entre la propietat i les persones arrendatàries en cas d’incidències a l’habitatge, així com la tramitació gratuïta del contracte de lloguer i de la finalització d’aquest.

Les persones interessades en aquests ajuts poden adreçar-se a l’Oficina Local d’Habitatge, a les instal·lacions de l’empresa municipal Gramepark, a la plaça d’en José Cámara de la Hoz, s/n, en el barri del Raval. Més informació, al telèfon 934 661 385 o per correu electrònic a informacio@gramepark.cat. La partidaeconòmica que l’Ajuntament preveudestinar durant el 2019 al fons d’ajuts al lloguer per a joves és de750.000 €, i al fons de subvencions pera persones propietàries d’habitatges buits és de 150.000 €.