El Programa de Restauració d’Àrees Periurbanes arriba als quinze anys com a eina clau en la reinserció laboral i la millora del medi natural

Molt recentment, l'Ajuntament ha rebut el guardó Good Practice (bona pràctica) de les Nacions Unides pel Programa Integral de Sostenibilitat i Lluita contra el Canvi Climàtic. Amb aquesta distinció, Santa Coloma suma ja vuit reconeixements de l’ONU per diferents iniciatives relacionades amb el medi ambient. Una gran part d’aquests premis han estat possibles gràcies als resultats del Programa de Restauració d’Àrees Periurbanes, un projecte que acaba de complir 15 anys i que combina de manera equilibrada la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i la millora del medi natural.

El Programa de Restauració d’Àrees Periurbanes ha aconseguit diversos reconeixements internacionals, com ara la qualificació Good (1998) i Best (2002 i 2006) en el Concurs de Bones Pràctiques per a una Ciutat Sostenible, organitzat per les Nacions Unides.  

El 1994, el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va endegar el Programa de Restauració d’Àrees Periurbanes per donar solucions a diferents problemàtiques mediambientals i socials de la ciutat, com ara l’alta taxa d’atur, la baixa professionalització entre els joves, l’existència d’una zona periurbana degradada i la falta de zones verdes i d’oci.

Des de llavors, el Programa té com a prioritat la recuperació i ordenació de la muntanya més propera a la zona urbana del municipi, mitjançant la participació de persones en procés d’inserció sociolaboral, que provenen de les escoles taller o dels plans de foment de l’ocupació.  

El disseny de les noves zones es basa en la premissa que han d’estar integrades paisatgísticament al seu entorn, tot utilitzant materials  com la fusta i la pedra, sostenibles en la seva creació i el seu manteniment, i mitjançant un disseny acurat dels espais i la utilització espècies autòctones amb un baix consum d’aigua.
La participació dels veïns en la presa de decisions, tant en el disseny dels objectius i les prioritats del Programa com en les característiques finals dels diferents espais, és, sens dubte, una de les peculiaritats del programa i assegura l’èxit de les actuacions.

La mateixa evolució del Programa i la creació del parc de la Serralada de Marina (2002) van obrir la porta a un nou marc d’actuació en què es van incorporar nous objectius: la consolidació de les infraestructures del parc (miradors, berenadors i fonts),  la senyalització de camins, el traçat de recorreguts i itineraris pedagògics i la posada en marxa de nous equipaments propis.

Des d’aquest Programa s’ha aconseguit millorar la transició entre la muntanya i la ciutat, s’han reforestat terrenys degradats propers a la ciutat i s’han preservat i millorat els habitats, s’ha avançat en la prevenció d’incendis forestals i s’ha fomentat l’ús de la muntanya, s’han format laboralment joves del municipi, s’han fet actuacions d’educació ambiental i s’han creat plataformes de participació del teixit associatiu de la ciutat i dels veïns per a la presa de decisions en matèria ambiental.
 
El Programa de Restauració d’Arees Periurbanes ha assolit bons resultats en reforestació, fonts i miradors

Han passat quinze anys des que es va posar en marxa el Programa de Restauració d’Àrees Periurbanes. En aquest temps, els espais naturals colomencs han millorat de manera notable, com es pot comprovar en aquesta relació de treballs.
Els resultats que  s’han assolit en l’àmbit de  fonts i miradors són aquests:

 • Rehabilitació de la font de l’Alzina (1995).
 • Construcció de Can Calvet  (1996).
 • Construcció del mirador de la Bastida (1996).
 • Construcció del mirador de la Serralada de Marina (1997).
 • Rehabilitació de la font de Sant Roc (1998).
 • Construcció de l’àrea de lleure de la font de l’Alzina (1999).
 • Creació de l’àrea de serveis de la font de l’Alzina (2000).
 • Construcció del mirador del Pla de les Alzines (2000).
 • Restauració de la riera de Can Calvet (2002).
 • Construcció del mirador dels Ibers (2003).
 • Rehabilitació del parc de Sandino (2003).
 • Rehabilitació de l’entorn del dipòsit de Can Franquesa (2003).
 • Plantació entre els carrers de Menorca i Formentera (2003).
 • Recuperació de la font d’en Bartomeu (2004).
 • Construcció del dipòsit per a prevenció d’incendis forestals (2004).
 • Reforestació i recuperació de la zona afectada per línies elèctriques (2005).
 • Construcció del mur verd a l’àmbit de les Oliveres (2005).
 • Reforestació de l’entorn del cementiri municipal (2006).
 • Construcció de la font del Lledoner (2007).
 • Millora de l’àrea de lleure de la font de l’Alzina (2008).
 • Creació del punt d’informació de la font de l’Alzina (2008).
 • Reforestació de l’entorn de Can Franquesa (2008).
 • Construcció del parc de la Bastida (2009). Aquesta actuació es troba en fase de projecte.


Pel que fa a les tasques de caire més forestal, cal destacar totes aquestes:

 • La Bastida.
 • Camí de Sant Jeroni de la Murtra.
 • Entorn del carrer de Castilla.
 • Torrent de la Llevadora.
 • Torrent de les Bruixes.