El Ple aprova el Pressupost i les Ordenances del 2021 enfocats en la recuperació econòmica local

Aquest dilluns, dia 21, s'ha celebrat la sessió ordinària del mes de desembre del Ple municipal, la última de l’any, on entre altres temes s'han aprovat de manera definitiva el Pressupost de la Corporació i les Ordenances Fiscals i els Preus Públics per al 2021, que enguany han estat dissenyats per contribuir a la recuperació de la crisi econòmica de la ciutat derivada de la pandèmia per la Covid-19. En la sessió, també s'han aprovat, de manera inicial, bonificacions econòmiques per als mercats municipals i els mercats de venda no sedentària i el Reglament intern regulador de l'ús de RPAS (drons) per part de la Policia Local.

El Ple de l'Ajuntament s'ha tornat a realitzar, una vegada més, de manera telemàtica, seguint les mesures sanitàries establertes per a fer front a la pandèmia. Durant la sessió d'avui, s'han aprovat, de manera definitiva, el Pressupost General de la Corporació Municipal (integrada pels pressupostos de l'Ajuntament, el Patronat Municipal de la Música i els de les empreses municipals Gramepark i Grameimpuls), així com les Ordenances Fiscals i els Preus Públics per a l'exercici 2021. El pressupost s’ha aprovat amb els vots a favor del grup municipal del PSC, l’abstenció dels grups de Ciutadans i ERC i el vot contrari d’ECP. Les Ordenances s’han aprovat amb els vots del grup del PSC i l’abstenció d’ERC, ECP i Ciutadans.

L’alcaldessa Núria Parlon ha qualificat el Pressupost aprovat avui com “El millor que es podia aprovar en una realitat complexa, canviant i condicionada per l’evolució de la pandèmia. Sabem –ha dit- que és una proposta econòmica més incerta que mai a causa de la Covid, perquè no sabem com podrà evolucionar i ens haurem d’anar ajustant, però és un pressupost que dóna resposta a la cobertura social que necessitem en aquests moments; està en la línia dels acords ja presos al Pla d’Acció Municipal, on hi ha la relació de projectes que volem desenvolupar a la ciutat, i desplega els Objectius de Desenvolupament Sostenible pels quals apostem”.

En l'elaboració tant dels Pressupostos com de les Ordenances, s'ha tingut en compte el Pacte local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural signat el passat mes de juliol per tots els grups municipals (PSC, Ciutadans, ECP i ERC), i el Pla d'Acció Municipal 2020-2023 (PAM), definit en el Fòrum Ciutadà i aprovat per l'Ajuntament.

El pressupost del 2021 de la Corporació municipal (que inclou l’Ajuntament, el Patronat de la Música i les empreses municipals Grameimpuls i Gramepark) és finalment de 130.157.267,89 euros.

El pressupost de l'Ajuntament per a l'any vinent ascendeix a 115.329.999,95 euros i es prioritzen les accions que ajuden a minimitzar els efectes de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 en les famílies i en el teixit productiu de la ciutat.

El pressu­post del Patronat de la Música no experimenta variació respecte a l’any anterior (959.825,34 euros). L’aportació municipal és el 53,32% del pressupost, i les famílies assumeixen pràcticament la resta, essent mínima la participació d’altres administracions).

El pressupost de Grameimpuls, serà de 7.716.449,71 euros. Aquest import, tot i ser inferior al de 2020, a més de garantir el funcionament de l’empresa municipal permetrà la posada en marxa del nou edifici de polítiques actives d’ocupació al rehabilitat antic pavelló B de l’Hospital de l’Esperit Sant.

El pressupost de l’empresa municipal Gramepark per al 2021 és de 6.150.992,89 euros. Aquests recursos permetran fer realitat les polítiques d’habitatge impulsades per la corporació a través dels convenis amb la Sareb, Habitat 3, la posada en funcionament de l’edifici dotacional per a gent gran a l’antiga escola Miguel Hernández i desenvolupar el programa de pobresa energètica (servei del que ja s’han beneficiat 5.700 persones).

Les prioritats de la despesa el 2021

Tal i com es va explicar el passat 16 de novembre, quan en sessió extraordinària del Ple es va aprovar de manera inicial aquest pressupost, avui al Ple de l’aprovació definitiva s’ha recordat que els serveis de cohesió social i igualtat són els que s’enduen la part més important de la previsió econòmica per a l’any vinent (16,75 milions), amb un increment d’1,7 milions. També, que es preveu destinar 3 milions a ajudes a les famílies, dels quals 1.900.000 € corresponen a beques de menjador i 3 milions al Servei d’Atenció Domiciliària (increment de 260.000 €). D’altra banda, s’invertiran 200.000 € al programa de pobresa energètica (increment de 150.000 €) i s’augmenta quasi el doble l’assignació al programa d’atenció a persones amb discapa­citat i les partides destinades al transport de persones amb mobilitat reduïda, arribant a una inversió de 957.000 €.

La neteja viària (10,55 milions) i la neteja d’edificis públics (4,45 milions), amb un increment d’1,4 milions, són la segona prioritat del pressupost 2021, ja que s’han convertit en una eina fona­mental en la lluita contra la propagació de la Covid-19. S’ampliaran els contractes de neteja i recollida d’escombraries, i de nete­ja d’equipaments municipals, fonamental­ment dels centres escolars. D’altra banda, es potenciaran les polítiques d’habitatge (11 milions), mitjançant la rehabilitació dels 200 habitatges inclosos al conveni amb la Sareb i Hàbitat 3, la gestió dels 48 pisos per a la gent gran de l’antiga escola Miguel Hernández, i la continuïtat del programa d’emancipació de joves i el foment de la incorporació d’habitatges buits al lloguer, adreçat a mil·lenials. També s’incrementaran els recursos en l’àmbit de la seguretat (9,5 milions), amb un augment de 2,6 milions respecte a l’anterior període, que permetrà incremen­tar la plantilla de la Policia Local, amb 18 nous efectius, invertir amb vehicles i ma­terial policial, i iniciar les obres de la nova comissaria. També es mantindran les polítiques de promoció i dinamització del comerç.

Avui s’ha tornat a recordar que no obstant aquesta previsió, si durant el 2021 segueix la situació de pandèmia el Consistori haurà d’actualitzar el pres­supost permanentment, com ja ha fet durant aquest any 2020.

Quant a les Ordenances fiscals del 2021, s’ha ’aprovat una congelació de tots els impostos, taxes i preus públics per a l’any 2021. Les principals mesures que s'impulsen són per una part la congelació del rebut de l'IBI (baixa el tipus impositiu del 0,6350 a 0,591) i per l’altra la revisió de l'Ordenança de Preus Públics de Serveis Esportius, on s’unifiquen les tarifes de lloguer, d’hores d’entrenament i d’ús dels equipaments i instal·lacions esportives, que seran els mínims de l’any 2020. Recordem que els menors de 18 anys continuaran exempts de pagament.


Bonificacions als mercats

El Ple també ha aprovat, de manera provisional, la modificació de les Ordenances fiscals d'Ocupació i aprofitament de la via pública i de Prestació de serveis de mercat, amb els vots a favor del PSC i l’abstenció d’ERC, ECP i Ciutadans, i que entrarà en vigor l'1 de gener de 2021.

A la sessió, s’ha informat que durant tot l’any 2020, l’Ajuntament ha anat aprovant diverses mesures tributàries destinades a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia: ampliació de terminis per pagar impostos, reducció del preu públic de recollida d’escombraries, reducció de la taxa d’ocupació de la via pública de taules i terrasses, reducció en cànon de quioscos, reducció de la taxa de mercats (parades de bar i botigues de roba) i reducció de la taxa dels mercats de venda no sedentària.

La majoria d’aquestes mesures figuren al Pacte local per a la reconstrucció econòmica, social i cultural signat el passat 22 de juliol, algunes amb efectes únicament per l’any 2020, però vista l’evolució de la pandèmia cal valorar la necessitat d’implementar-les com a mínim també per a l’any 2021.

Avui al Ple s’han aprovat dues modificacions consistents: aplicar una reducció del 10% a la taxa de prestacions dels serveis de mercats (pel que fa a les parades del mercat de Singuerlín que desapareixeran una vegada finalitzin les obres de reforma, per aquestes l’import serà zero) i aplicar una reducció del 50% a la taxa d’ocupació de la via pública, apartat “parades de venda no sedentària”

Drons policials per guanyar en seguretat

A la sessió s’ha aprovat també, de manera inicial el Reglament intern regulador de l'ús de RPAS (drons) de la Policia Local, amb els vots a favor del PSC i de Ciutadans, i els vots contraris d’ERC i d’ECP. S’ha valorat la conveniència de dotar al cos de seguretat local i al municipi d'una “eina bàsica, eficaç, moderna i fonamental per a l'òptim desenvolupament de l'activitat policial, dotant així a la ciutadania d'un altre mitjà més amb el qual poder prevenir la comissió d'actes incívics i delictius a la ciutat. Aquestes noves tecnologies poden ser de gran ajuda per a maximitzar els recursos en matèria de seguretat i prevenció, sobretot en municipis com Santa Coloma, que compta amb una gran riquesa mediambiental i patrimonial, que combina muntanyes i altiplans, amb diferents accidents geogràfics, així com el pas del riu Besòs.

L'ús de drons per part de les Forces i Cossos de Seguretat és una novetat que s'ha fet possible gràcies a la recent normativa, el Reial decret 1036/2017 de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot.

Futura Comissaria de la Policia Local

Avui el Ple ha donat un pas administratiu més per fer realitat el canvi de planejament urbanístic en una zona del barri del Raval, al costat de l’actual plaça de Les Cultures i ha aprovat de manera provisional (amb els vots favorables del PSC i l’abstenció d’ERC, ECP i Ciutadans) la modificació del Pla General Metropolità en aquest punt de la ciutat per a poder construir la nova Comissaria de la Policia Local. 

 

MOCIONS APROVADES

MOCIÓ PER PRENDRE MESURES PER EVITAR L’ADDICCIÓ AL JOC.

Presentada pel grup municipal d'ERC i aprovada amb els vots favorables del PSC i En Comú Podem. C,s vota en contra.