El ple aprova de manera inicial el pressupost de 2008, que augmenta la inversió en millores socials

El pressupost municipal de Santa Coloma per a l'any vinent consolida la universalització dels llibres de text en els centres educatius de la ciutat, garanteix el pla d'instal·lació d'escales mecàniques i incrementa en mig milió d'euros la dotació del Servei d'Atenció Domiciliària, entre d'altres intervencions destacades. Aprovat de manera inicial pel ple del passat 29 d'octubre, el pressupost puja a 157.541.307,08 euros i, en el seu conjunt, suposa un reforç a les polítiques socials que l'Ajuntament té previst desenvolupar al llarg de 2008. Recolzat pel grup socialista, va rebre el vot en contra del PP, mentre que ICV-EUiA i CiU es van abstenir.
El pressupost municipal consolidat de 2008, que s'eleva a 157.541.307,08 euros, engloba els ingressos i despeses de l'Ajuntament i de les empreses i patronats municipals (Institut Municipal d'Esports, Patronat Municipal de la Música, OAL Grameimpuls, Gramepark SA, Grameimpuls SA i Grametres SA). El pressupost s'ha aprovat en un context favorable pel que fa a l'endeutament i al romanent de tresoreria, que ha passat d'estar en números vermells (any 2003) a aconseguir la xifra de 24.543.571 euros en el 2006.
Els ingressos per habitant, que mantenen un ritme equilibrat, seran de 651,75 euros, i d'aquesta quantitat només 247,95 procedeixen d'impostos i taxes municipals (un 38,04%).
El capítol de despeses comprèn la despesa corrent i l'amortització del deute, i també s'incrementa en un 5,5% respecte a l'any anterior. El municipi gastarà 592,39 euros per habitant en l'exercici 2008.
Pel que fa a les inversions, 2008 portarà importants novetats. Es destinaran 13.080.151,86 euros a diferents projectes, entre els quals destaquen el Pla de Millora de la Mobilitat i Accessibilitat, la llar per a persones amb discapacitats, el centre cívic del Llatí, el nou edifici del mercat del Fondo, la Biblioteca de Singuerlín, el Pla de Millora dels Centres Escolars o la renovació informàtica i del mobiliari municipal.

Els pressupostos incideixen en millores socials com la gratuïtat dels llibres de text

Els pressupostos posen èmfasi en millores socials tan importants com la consolidació de la gratuïtat dels llibres de texts per als escolars de Santa Coloma. En aquesta mateixa línia, s'incrementa en 500.000 euros el Servei d'Atenció Domiciliària.
El manteniment de la capacitat inversora és vital per al present i el futur de la ciutat. Per aquesta raó, les inversions municipals es completen freqüentment amb aportacions d'altres institucions.
En general, es produeix una contenció de les despeses de personal, excepte en la creació de cinc noves places per a la Policia Local que se sumen a les deu que van ser establertes fa dos anys.
Respecte a l'any anterior, s'incrementen les partides destinades a l'àmbit “acció sobre les persones” en un 9,84% i a “l’acció sobre el territori” en un 3,07%. Finalment, també augmenten en un 2,29% les partides destinades a sanejar el deute municipal.