El Pla educatiu d’entorn promou una escolarització de qualitat i integradora

Promoure una escolarització de qualitat i integradora. Aquest és un dels principals objectius del Pla educatiu d’entorn (PEE) que ha començat aquest curs 2006- 2007 a diferents centres educatius de Santa Coloma. La posada en marxa d’aquest Pla, juntament amb l’ampliació de les aules d’acollida per a nens i nenes nouvinguts, suposa un salt qualitatiu en el sistema d’ensenyament públic de la ciutat, sense oblidar l’ambiciós programa de millores i reparacions als edificis docents endegat aquest estiu.

El PEE és una proposta educativa innovadora del Departament d’Educació de la Generalitat que s’està desenvolupant en diferents municipis catalans. L’aportació de la Generalitat per a aquest curs és de prop de 222 mil euros. L’Ajuntament de Santa Coloma reforça aquesta iniciativa amb 45 mil euros mes. El PEE desenvolupa 30 actuacions a 16 centres educatius (11 de primària, 4 de secundària i 1 escola bressol).

Aquest pretén donar una resposta integral a les noves necessitats educatives propiciant el treball en comú i la participació de tots els col·lectius implicats: alumnes, pares, professionals i administració. Per assolir aquestes fites s’esmercen més recursos en personal especialitzat.

Les activitats es porten a terme a les aules, però també fora de l’horari escolar a l’entorn familiar. Així, una de les actuacions amb més pes és un programa de dinamització per a les associacions de pares i mares d’Alumnes (AMPA) per ampliar la seva implicació en el PEE i la col·laboració entre elles. Aquest programa gira entorn d’una tradició cultural com és el ball de la sardana, aprofitant que Santa Coloma serà la Ciutat Pubilla de la Sardana durant el 2007.

Un altres exemple són els tallers d’estudi assistit, on es fan tasques de suport escolar fora de l’horari lectiu amb suport informàtic per tal d’afavorir la creació d’hàbits d’estudi i la integració dels alumnes més endarrerits. L’esport, la música, la gastronomia són referències culturals entorn de les quals també s’organitzen diferents activitats.

Aquesta ampliació de recursos per al sistema educatiu complementa el Pla per a l’adequació i millora dels centres educatius. L’acord ha suposat aquest any la inversió de  2,5 milions d’euros en obres realitzades aquest estiu.