Durant l'agost, campanya d'asfaltat a cinc carrers de la ciutat

La campanya d’asfaltat de carrers 2020 es durà a terme durant les properes tres setmanes i se’n beneficiaran cinc trams, els carrers Cabrera, Magallanes i Ciutadella i els passatges Irlanda i Listz.

Les obres s’inicien aquest 11 d’agost al Ptge. Listz i al carrer Ciutadella, i finalitzaran el 29 d’agost al carrer Cabrera.

Com és habitual en aquest tipus d'actuacions en la via pública, els treballs començaran amb les feines prèvies de prohibició d’estacionament, trasllat d’elements urbans afectats, renovació de rigoles en mal estat, substitució de tapes i embornals, etc.

Després es continuarà amb el fresat o demolició de les parts de la calçada que estan en mal estat. Posteriorment, es farà l'estès de les capes d'aglomerat i la pintura de la senyalització horitzontal i vertical.

La superfície de les actuacions previstes és de 4.502 metres quadrats, i la inversió serà de 237.854,60 euros, l'import d’adjudicació de les obres.