Conveni de la defensora de la Ciutadania

Es tracta d'un conveni per millorar l’atenció, la informació i les reclamacions presentades per la ciutadania davant Aigües de Barcelona.

La defensora de la Ciutadania de Santa Coloma, Pepa González, ha signat amb el defensor del client i la directora de clients d’Aigües de Barcelona, Sergi Sanchis i Núria Latorre, un conveni per millorar l’atenció, la informació i les reclamacions presentades per veïns i veïnes de la nostra ciutat a l’esmentada empresa.

En termes generals, el conveni facilita la gestió de les queixes i estableix un protocol pel qual les persones titulars de pòlisses de subministrament d’aigua podran presentar a la defensora les reclamacions relacionades amb el servei d’abastament d’aigua prestat per Aigües de Barcelona, que les comunicarà al seu defensor del client, qui n’haurà de justificar la recepció i facilitarà una resposta en un termini de 10 dies.