Comunicat

Comunicat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Davant els fets  que ha tingut coneixement aquest Ajuntament, relatius a la denúncia penal per un presumpte delicte sexual, formulada per un empleat en règim eventual de confiança del grup En Comú Podem contra un ex-regidor del mateix grup municipal, avui s'ha celebrat una Junta de Portaveus extraordinària de tots els grups municipals amb presència tant del Secretari com del Gerent  municipal.

En el decurs de la Junta:

  1. S'ha reiterat l’oferiment, ja efectuat per l’Ajuntament, d’aplicació del protocol de prevenció i actuació en supòsits d’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe, per tal que tots els mecanismes interns de protecció puguin ser desenvolupats.
  2. S'ha manifestat que el Govern municipal efectuarà un seguiment periòdic de l’evolució d'aquest greu cas en totes les seves vessants.
  3. S'ha reiterat el compromís de l’Ajuntament en la defensa de la integritat física i moral dels treballadors i treballadores.

Santa Coloma de Gramenet,  3 de desembre de 2021.