Comencen les obres de l’estació de metro de la L-9 a Santa Rosa

Els treballs corresponents a les obres de l’estació de metro Santa Rosa de la línia 9  s’han iniciat aquesta setmana, amb la delimitació de l’àmbit d’obra necessari en tot el perímetre de l’illa formada pels carrers d’Irlanda, Dalt dels Banús i avinguda dels Banús. El desenvolupament dels treballs implica deixar sense ús l’aparcament existent en tot aquest perímetre, a causa de les interferències amb les obres a realitzar.
Es mantindrà la circulació de vehicles en les condicions actuals al carrer d’Irlanda cap al passatge de Brancatges i l’avinguda dels Banús cap al car-rer de Valentí Escalas. La circulació de vehicles del carrer de Dalt dels Banús s’anul·larà des de l’avinguda dels Banús fins al carrer d’Irlanda.
En tot cas, es reservaran els espais necessaris per a la circulació dels vianants en tot el perímetre de l’àmbit d’actuació en les condicions de seguretat i salut adequades. Un cop delimitat l’àmbit d’actuació amb tanques, començaran les obres corresponents a la desviació dels serveis pendents de modificar i, a continuació, els treballs d’excavació.